• administacja

  Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

  199,00 3800,00 

  Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.

 • administracja

  Administracja Publiczna

  199,00 3800,00 

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej.

 • Akademia Mentora i Tutora

  199,00 4500,00 

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych i edukacyjnych ucznia charakterze.

 • Analiza Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  199,00 4100,00 

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i uzyskanie przez słuchaczy studiów podyplomowych praktycznych umiejętności z zakresu finansów jednostek gospodarczych i praktycznej analizy finansowej.

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  199,00 3200,00 

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

 • Choreoterapia

  Choreoterapia – Pedagogika Tańca

  Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch.

 • Coaching

  199,00 5300,00 

  Celem dedykowanego państwu Programu jest rozwój /podwyższenie poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i przekonań  na temat skuteczności Modelu i narzędzi Coachingu.

 • Coaching wizerunku

  199,00 4500,00 

  Coaching wizerunku przygotowuje słuchaczy do świadczenia profesjonalnego wsparcia coachingowego na rzecz innych w obszarze związanym z rozwojem osobistym, budowaniem wizerunku, odkrywaniem przez nowych umiejętności i talentów, rozpoznawaniem i zmianą destruktywnych przekonań na swój temat, budowaniem marki osobistej.

 • Copywriting

  199,00 3900,00 

  Studia kształcą copywriterów, SEO copywriterów, redaktorów mediów społecznościowych, którzy będą potrafili tworzyć treści internetowe i marketingowe z wykorzystaniem sztuki storytellingu.

 • Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

  199,00 4300,00 

  Proces diagnozowania jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez psychologa. Diagnozę psychologiczną może postawić tylko psycholog, absolwent pięcioletnich studiów magisterskich.

 • Dietetyka Kliniczna

  199,00 3600,00 

  Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania

 • Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

  199,00 4200,00 

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

 • Emisja i Higiena Głosu

  199,00 3800,00 

  Słuchaczami Podyplomowych Studiów Emisja i higiena głosu  jest przeznaczona dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – nauczycieli, przewodników, duchownych, dziennikarzy, biznesmenów. Zapraszamy również tych, którzy pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności

 • Energetyka Odnawialna

  199,00 3800,00 

  Słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności w zakresie wdrażania i oceny odnawialnych źródeł energii.

 • Fitness i Doradztwo Żywieniowe

  199,00 3200,00 

  Celem studiów jest przede wszystkim wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad w zakresie aktywności fizycznej a także w zakresie prawidłowego sposobu żywienia.

 • Fizykoterapia Z Masażem

  199,00 3800,00 

  Celem studiów jest wykształcenie kadry masażystów i fizykoterapeutów na najwyższym poziomie.

 • Geografia

  Geografia i Ochrona środowiska

  Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

 • Gerontologia z Profilaktyką i Promocją Zdrowia

  199,00 3700,00 

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności.

 • Grafika Komputerowa i Multimedia

  199,00 4500,00 

  Kształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania grafiki i dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych.

 • informatyka

  Informatyka

  Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole podstawowej i zajęć z informatyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

 • Integracja Sensoryczna

  199,00 5900,00 

  Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki Integracji Sensorycznej uczymy się i rozwijamy się przez zmysły.

 • Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

  199,00 3600,00 

  Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 • Logistyka i Transport

  199,00 3900,00 

  Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty.

 • Mediacje

  Mediacje Rówieśnicze i Szkolne

  Głównym celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy z zakresu mediacji społecznych, rówieśniczych i szkolnych oraz negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego.