Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Nabycie lub podwyższenie klasyfikacji kadry menadżerskiej i pracowników firm gastronomicznych.
Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Dietetyka jest to nauka medyczna o żywieniu człowieka zajmująca się między innymi zasadami żywienia człowieka zdrowego, zasadami żywienia człowieka chorego, oceny stanu odżywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobiegania chorobom zależnym od żywienia.

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
240 godzin
– październik
– luty
od 470 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka”

Nabycie lub podwyższenie klasyfikacji kadry menadżerskiej i pracowników firm gastronomicznych; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw gastronomicznych.

Adresaci studiów

 • menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
 • przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej oraz osoby zainteresowane pracą w tych branżach
 • nauczyciele szkół średnich i policealnych

Program studiów

 • Zarządzanie
 • Marketing gastronomiczny
 • Podstawy biochemii i chemii żywnościowej
 • Higiena i toksykologia
 • Technologia żywności
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Obsługa konsumenta
 • Dietetyka
 • Technologia gastronomiczna
 • Kultura kulinarna regionów Polski
 • Dydaktyka przedmiotowa – metodyka nauczania przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych (trzeci semestr)
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów „Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka” : 2 semestry / 240 godzin

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie