Rachunkowość Zarządcza od Podstaw

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu fakultatywnej części rachunkowości, jaką jest podsystem rachunkowości zarządczej.
Rachunkowość Zarządcza od Podstaw

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Rachunkowość Zarządcza od Podstaw

Rachunkowość Zarządcza od Podstaw

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
170 godzin
– październik
– luty
od 420 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu fakultatywnej części rachunkowości, jaką jest podsystem rachunkowości zarządczej. Słuchacze poznają różnorodne narzędzia rachunkowości zarządczej, które dostarczają informacje finansowe i niefinansowe wspomagając procesy decyzyjne w różnych jednostkach gospodarczych (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki sektora bankowego i ubezpieczeniowego).

Adresaci

Studia dedykowane są do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od posiadanego wykształcenia (mile widziane osoby z wykształceniem nieekonomicznym). Odbiorcami studiów mogą być przedsiębiorcy, osoby chcące się przebranżowić, nabyć nowe kompetencje lub je zaktualizować, które myślą o awansie zawodowym.

Korzyści dla słuchaczy

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ustalenia zadań rachunkowości zarządczej w różnych jednostkach;
 • rozróżniania i klasyfikowania przychodów;
 • odróżniania kosztów od wydatków i nakładów, przychodów od wpływów;
 • identyfikowania, klasyfikowania i ustalania kosztów;
 • dobierania obiektów kosztów do potrzeb decyzyjnych;
 • prezentowania informacji o kosztach;
 • rozliczenia kosztów wydziałowych, działalności pomocniczej, nieprodukcyjnych kosztów pośrednich;
 • przeprowadzania kalkulacji kosztów;
 • wyodrębniania procesów, działań, czynności w jednostce gospodarczej;
 • mapowania procesów i ustalanie wartości procesów/ działań;
 • wyodrębniania kosztów zmiennych i stałych;
 • stosowania rachunku kosztów zmiennych, w tym wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów zmiennych;
 • wyodrębniania i pomiaru kosztów jakości dla potrzeb rachunku kosztów jakości;
 • wykorzystania rachunku cyklu życia produktu;
 • stosowania rachunku kosztów docelowych i rachunku kosztów ciągłego doskonalenia;
 • mapowania strategii, przekładanie misji i wizji na cele podlegające pomiarowi;
 • konstruowania strategicznej karty wyników;
 • stosowania rachunku kosztów klienta;
 • budżetowania operacyjnego i finansowego;
 • analizowania odchyleń w rachunku kosztów apriorycznych;
 • prowadzenia rachunkowości zarządczej ośrodków odpowiedzialności i dla potrzeb działalności projektowej;
 • wdrażania rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych;
 • dostosowania rozwiązań rachunkowości zarządczej do współczesnych wyzwań.

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i controllingu. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza od podstaw”.

Ramowy program

 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej.
 • Przychody, koszty i obiekty kosztów w rachunkowości zarządczej.
 • Rozliczanie i tradycyjna kalkulacja kosztów.
 • Rachunek kosztów zmiennych.
 • Zarządzanie procesowe w rachunkowości zarządczej.
 • Wybrane pozaewidencyjne rachunki kosztów.
 • Strategiczna karta wyników.
 • Budżetowanie i rachunek kosztów apriorycznych.
 • Rachunkowość zarządcza działalności projektowej.
 • Rachunkowość zarządcza ośrodków odpowiedzialności.
 • Sprawozdawczość zarządcza.

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych.

Ilość godzin