Zarządzanie Kulturą

W programie studiów podyplomowych z zarządzania kulturą stawiamy na praktyczny profil studiów, a w szczególności na sygnały płynące z rynku pracy.

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Zarządzanie Kulturą

Zarządzanie Kulturą

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna  2 semestry
180 godzin
– październik
– luty
od 390 PLN
Rozłóż na raty

Opis kierunku Zarządzanie Kulturą

W programie studiów podyplomowych z zarządzania kulturą stawiamy na praktyczny profil studiów, a w szczególności na sygnały płynące z rynku pracy. Sieć kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala nam na stałe analizowanie problemów działalności kulturalnej. Nasi wykładowcy uczestniczyli w innowacyjnym projekcie badawczym „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce“, co pozwoliło nam na stworzenie autorskiego programu nauczania – w oparciu o wyniki badań naukowych oraz opinie ekspertów-praktyków. W programie studiów podejmujemy problematykę działalności instytucji kultury – zarówno tych w sferze publicznej, jak też organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów z obszaru zarządzania kulturą nie tylko w ramiach studiów podyplomowych, lecz także na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Za innowacyjny program studiów I stopnia z zarządzania kulturą (o profilu praktycznym) zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r.

W trakcie prowadzonych przez nas kilku już edycji studiów podyplomowych słuchacze mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów, także w zależności od indywidualnych potrzeb (przykładowo – opracowania strategii działalności danej instytucji kultury w ramach seminarium dyplomowego).

Adresaci kierunku

 • pracownicy instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami  w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych,
 • absolwenci kierunków humanistycznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
 • kandydaci na stanowiska  kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcący zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe,
 • absolwenci kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej,
 • ambitni i kreatywni twórcy kultury chcący prowadzić własną działalność  w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru,
 • animatorzy kultury chcący zdobyć umiejętności skutecznego zarządzania  działaniami  projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych  i wsparcia z UE.

Ramowy program

 • Podstawy organizacyjno-prawne działalności kulturalnej w Polsce
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Ekonomika kultury
 • Komunikacja medialna z elementami warsztatu rzecznika prasowego
 • Źródła finansowania kultury w Polsce
 • Social media w działalności instytucji kultury
 • Polityka kulturalna państwa i samorządu
 • Zarządzanie placówką kultury
 • Organizacja imprez kulturalnych
 • Impresariat artystyczny
 • Sporządzanie biznesplanu i studium wykonalności projektów
 • Marketing w kulturze
 • Sponsoring i fundraising
 • Badanie i analiza rynku kultury
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie kultury w UE
 • Zarządzanie projektami w sferze kultury
 • Relacje międzykulturowe w krajach UE
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Strategia zarządzania w projekcie opracowanym w ramach studiów (odpowiednik pracy dyplomowej)

Ilość godzin: 180

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy