Administracja Publiczna

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej.
Administracja Publiczna

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Administracja Publiczna

Dostępne formy
uczestnictwa

Administracja Publiczna

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
186 godzin
– październik
– luty
od 450 PLN
Rozłóż na mniejsze raty

Do najważniejszych celów studiowania na kierunku „Administracja Publiczna” należy:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej,
 • poznanie planu informatyzacji usług publicznych oraz problemów powstających w związku z informatyzacją tych usług,
 • zapoznanie się ze strukturą i sposobem prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz przykładowym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • zdobycie informacji dotyczących sposobów udoskonalenia kluczowych umiejętności,
 • rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji.

Program

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola finansów publicznych
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Komunikacja w administracji
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Do kogo skierowany jest kierunek „Administracja Publiczna”?

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Forma zaliczenia

 • Egzamin końcowy
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów

Liczba godzin: 186 (2 semestry)

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie