Technologia Żywności i Żywienia Człowieka – cena promocyjna

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
208 godzin
– październik
– luty
od 400 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Technologia Żywności i Żywienia Człowieka”

Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie. Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stasowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi. Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia. Doskonalenie umiejętności metodycznych.

Adresaci studiów

Słuchaczami Studiów Podyplomowych „Technologia żywności i żywienie człowieka” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Program studiów

 • Analiza i ocena jakości żywności i żywienia
 • Technika i technologia produkcji potraw
 • Żywienie człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Technika i organizacja obsługi konsumenta
 • Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności
 • Marketing żywności i żywienia
 • Mikrobiologia żywności
 • Podstawy chemii żywności oraz biochemii
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Nowoczesne materiały i techniki opakowań żywności
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 208 godzin

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie