Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Celem studiów jest nabycie kompetencji wiedzy i uprawnień z zakresu profilaktyki uzależnień na 3 poziomach zaawansowania.
Profilaktyka i Terapia Uzależnień

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
200 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów na kierunku Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Celem studiów jest nabycie kompetencji wiedzy i uprawnień z zakresu profilaktyki uzależnień na 3 poziomach zaawansowania, oraz podstaw terapii uzależnień w różnych nurtach i podejściach psychoterapeutycznych głownie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Podejściu Integracyjnym J. Mellibrudy. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu jak prowadzić typowe zajęcia z profilaktyki, jak zareagować kiedy „złapię” ucznia na zażywaniu narkotyków oraz jak prowadzić terapię z osobą już uzależnioną.

Adresaci studiów Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Pedagodzy, wychowawcy klas, wychowawcy świetlic, psychologowie, absolwenci i studenci ostatniego roku studiów o profilu społecznym (lic, mgr)

Uzyskiwane kompetencje

Absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych uzyskają również uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą na trzech poziomach zaawansowania (uzyskają 3 dodatkowe certyfikaty). Zyskają również wiedzę z zakresu terapii uzależnień w dwóch nurtach terapeutycznych dominującym w Polsce nurcie Jerzego Mellibrudy czyli Podejścia Integracyjnego oraz nowatorskiego podejścia do problematyki uzależnień Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, dzięki czemu uczestnicy studiów będą mogli łączyć oba nurty i czerpać z nich to co najlepsze a także wybrać w którym podejściu czuje się lepiej.

Ramowy program studiów Profilaktyka i Terapia Uzależnień

  •      Komunikacja interpersonalna
  •      Psychologia społeczna z elementami uwarunkowań uzależnień
  •      Psychologia kliniczna
  •      Kierunki psychoterapii
  •      „TRZECI ELEMENTARZ, czyli PROGRAM SIEDMIU KROKÓW”
  •      Interwencja profilaktyczna
  •      Program profilaktyczny „UNPLUGGED”
  •      Terapia uzależnień w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązanych
  •      Terapia uzależnień w Podejściu Integracyjnym
  •      Etyka zawodu

Warunki zaliczenia

Egzamin – Test z wiedzy na temat uzależnień, profilaktyki oraz terapii.

Czas trwania studiów: 2 semestry / 200 godz.

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie