Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Coaching

  Coaching

  610,00 5500,00 

  Celem dedykowanego państwu Programu jest rozwój /podwyższenie poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i przekonań  na temat skuteczności Modelu i narzędzi Coachingu.

 • Dietetyka Kliniczna

  Dietetyka Kliniczna

  420,00 3800,00 

  Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania

 • Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

  Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

  310,00 4200,00 

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

 • Integracja Sensoryczna

  Integracja Sensoryczna

  500,00 6800,00 

  Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki Integracji Sensorycznej uczymy się i rozwijamy się przez zmysły.

 • Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

  Kadry i Płace – Prawo i Praktyka

  400,00 3600,00 

  Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 • Logistyka i Transport

  Logistyka i Transport

  470,00 3900,00 

  Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty.

 • Rachunkowość i Podatki od Podstaw

  Rachunkowość i Podatki od Podstaw

  420,00 3800,00 

  Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.

 • Zarządzanie gospodarką łowiecką i wycena szkód

  Zarządzanie gospodarką łowiecką i wycena szkód

  440,00 4000,00 

  Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, związanych z urzędami, instytucjami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem lub nadzorem działań związanych z łowiectwem i ochroną środowiska.

 • Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

  Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

  440,00 4000,00 

  Słuchacz nabędzie umiejętności prowadzenia zajęć różnymi technikami arterapeutycznymi (muzyka, plastyka, ruch) i innymi terapiami. Łączy je w zależności od potrzeb wychowanków.