Przygotowanie Pedagogiczne

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
3 semestry
550 godzin
– październik
– luty
od 380 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne

Program studiów przygotowany został na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli a także z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, których podstawa programowa jest zgodna z ukończonym kierunkiem studiów.

Adresaci

Absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, na którym wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Ramowy program

 •  Pedagogika
 •  Psychologia
 •  Podstawy dydaktyki
 •  Emisja głosu
 •  Dydaktyka przedmiotu/prowadzonych zajęć
 •  Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Czas trwania studiów: 3 semestry / 550 godzin (w tym 400 godz. dyd. + 150 godz. praktyk)

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 
 

Informacje dodatkowe

Czas trwania

3 semestry

Forma uczestnictwa

Hybrydowo, Online, Stacjonarnie

Obszar studiów

Pedagogika, Rozwój osobisty

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)