Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
-online
2 semestry
172 godziny
– październik
– luty
od 420 PLN
Rozłóż na raty

Cele kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy

Adresaci

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy adresowany jest również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy. Studia podyplomowe BHP skierowane są również do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach.

Ramowy program

 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Ergonomia pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Komunikacja społeczna
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • Wymagania budowlane BHP
 • Pedagogika pracy
 • Ratownictwo medyczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Zarządzanie BHP według PN-N18001/2004
 • Metodyka pisania prac podyplomowych
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Egzamin końcowy

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 172 godzin.

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się on-lineZadaj nam pytanie