Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Obronnymi Państwa

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Obronnymi Państwa

Celem studiów jest doskonalenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji z obszaru zarządzania zasobami obronnymi państwa. W ramach studiów uczestnicy mają sposobność nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób kreatywny rozwiązywać złożone problemy o kluczowym znaczeniu dla sprawności i efektywności systemu obronnego kraju. Proces doskonalenia indywidualnego warsztatu intelektualnego słuchaczy wspiera starannie wyselekcjonowana kadra specjalistów, z dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, zdobytym w kraju i za granicą.

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
240 godzin
październik 2023 r. od 520 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Celem studiów jest doskonalenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji z obszaru zarządzania zasobami obronnymi państwa.
W ramach studiów uczestnicy mają sposobność nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób kreatywny rozwiązywać złożone problemy o kluczowym znaczeniu dla sprawności i efektywności systemu obronnego kraju. Proces doskonalenia indywidualnego warsztatu intelektualnego słuchaczy wspiera starannie wyselekcjonowana kadra specjalistów, z dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, zdobytym w kraju i za granicą.

Dynamika zmian środowiska bezpieczeństwa państwa, narastanie zagrożeń asymetrycznych, trans granicznych generuje często wyzwania na nienotowaną dotychczas skalę.  Sprostanie tym wyzwaniom to umiejętność wykorzystania szans, efektywność zarządzania ryzykiem, skuteczność zapobieganie i eliminowanie symptomów zagrożeń. Studia pozwalają definiować i identyfikować szeroką gamę instrumentów ułatwiających efektywne reagowanie, również w warunkach ograniczonych zasobów.


Adresaci studiów

Zintegrowane zarządzanie zasobami obronnymi państwa nie stanowi wyboru lecz konieczność. Stąd też, nasza oferta studiów adresowana jest do szerokiego grona zainteresowanych problematyką efektywnego, kompleksowego wykorzystania pełnego wachlarza zasobów obronnych, w szczególności służb mundurowych, podmiotów zajmujących się reagowaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej państwa, obroną cywilną oraz do sfery społeczno-gospodarczej szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

Nie oznacza to bynajmniej ograniczenia oferty wyłącznie do tych grup odbiorców, bowiem problematyka zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi państwa  dotyka również całą gamę podmiotów przemysłowych, przedsiębiorców wytwarzających zasoby obronne, świadczących usługi dla struktur ochronnych i obronnych systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, utrzymuje potencjał do świadczenia takich usług w ramach wsparcia państwa-gospodarza dla struktur militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stanowi również atrakcyjną ofertę dla menadżerów, pracowników administracji państwowej i samorządowej w ramach planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa oraz posłów i senatorów, członków sejmowej i senackiej komisji Obrony Narodowej.

Zakres naszej oferty edukacyjnej jest zatem odzwierciedleniem powszechności narodowego systemu obronnego państwa oraz konieczności sprostania zobowiązaniom sojuszniczym.


Korzyści dla słuchaczy

Efektem studiów jest zasilenie podmiotów zarządzających zasobami obronnymi wysoce wykwalifikowaną, pomocniczą kadrą średniego szczebla administracji, urzędów i instytucji państwa oraz wybranych podmiotów sektora gospodarczo-przemysłowego i usługowego regionu.
Absolwenci zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi,  z bagażem praktycznych umiejętności i szerokiej wiedzy merytorycznej stanowić będą przyszłe zaplecze intelektualne podmiotów wspierających system obronny państwa. Zdobyta wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania, ekonomii i finansów,  bezpieczeństwa, wsparte pierwiastkiem uwarunkowań prawnych funkcjonowania systemu obronnego państwa ogniskują instrumenty i narzędzia praktycznego wymiaru integracji zarządzania.


Forma zaliczenia

Praca dyplomowa polegająca na przygotowaniu materiału koncepcyjnego w wybranym spośród opracowanych tematów problemowych. Opracowanie takie powinno odzwierciedlać zintegrowane podejście do problemu i być rezultatem syntezy wybranego obszaru poznawczego. Praca będzie efektem opracowania przygotowanego w kilkuosobowych zespołach projektowych, w zależności od liczebności grupy.


Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Stacjonarnie

Obszar studiów

Bezpieczeństwo, Zarządzanie

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)

Program

 • Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zarządzanie strategiczne w państwie. System zarządzania strategicznego bezpieczeństwem narodowym – wybrane zagadnienia.
 • Przyszłe środowisko bezpieczeństwa – trendy i wyzwania w zakresie wsparcia zasobami obronnymi. (Multiple Futures Project).
 • Zarządzanie informacją. Statystyka. (Data Science, Big Data).
 • Zarządzanie zasobami osobowymi.
 • Zarządzanie zasobami materiałowymi. Planowanie i programowanie obronne.
 • Procesy planistyczne w zakresie zasobów obronnych państwa. (Rezerwy, PMG, zapasy med.)
 • Rola i miejsce podmiotów przemysłu obronnego w systemie obronnym państwa. Potencjał przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego.
 • Zarządzanie zasobami finansowymi. Budżetowanie zadań obronnych państwa.
 • Zobowiązania sojusznicze w zakresie wsparcia zasobami obronnymi państwa.

Zapisz się


  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.