Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych.
Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Data rozpoczęcia
kierunku

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi - studia podyplomowe

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
212 godzin
– październik
– luty
od 450 PLN
Rozłóż na mniejsze raty

Jaki będzie Twój cel studiowania na kierunku „Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi” ?


Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagającego od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi?


Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Z jakiego zakresu absolwent specjalności Administracja i zarządzanie finansami publicznymi uzyska przygotowanie?

 • nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej,
 • interdyscyplinarnego myślenia,
 • powiązań między rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej,
 • rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego,
 • strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym,
 • zarządzania majątkiem komunalnym,
 • zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska,
 • zarządzania finansami publicznymi.

Ramowy program

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola finansów publicznych
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Komunikacja w administracji
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień programowych

Czas trwania: 212 godz./2 semestry

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie