Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
 2 semestry
195 godzin
październik 2023 r. od 440 PLN
Rozłóż na mniejsze raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Przemysły kreatywne należą do najprężniej rozwijającej się części gospodarki europejskiej, także w Polsce. Właściwa definicja przemysłów kreatywnych pojawiła się pod koniec lat 90-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Departament Kultury Mediów i Sportu określił przemysł kreatywny jako „działalność, która ma swoje źródło w indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie ludzi oraz ma potencjał tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez kreowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej”.

Do przemysłów kreatywnych zaliczamy: reklamę, architekturę, rynek sztuki i antyków, design, film, video i fotografię, oprogramowanie, rzemiosło, projektowanie mody, gry komputerowe, publikacje elektroniczne, muzykę, sztuki wizualne i sceniczne, działalność wydawniczą, telewizję i radio. Przyjmuje się, iż przemysły kreatywne mają szerszy zakres i obejmują przemysły kultury. Przemysły kreatywne obejmują zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów, oferując możliwości rozmaitych form zatrudnienia. Wymagają one dobrej znajomości obowiązujących w nich reguł działania, które są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem nieustannie aktualizowane.

Cel studiów „Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych” :

Studia podyplomowe przygotowują do zarządzania w sektorach kreatywnych takich jak: wydawnictwa, fonografię, kinematografię, media,  gry wideo, design, architekturę oraz reklamę. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu branży kreatywnej, zarządzania i marketingu, ekonomiki mediów, kultury i nowych technologii w kulturze. Poznają mechanizmy funkcjonowania rynku mediów, a także prawne uwarunkowania oraz zasady przedsiębiorczości obowiązujące w przemysłach kreatywnych. Program studiów podyplomowych przewiduje ponadto poznanie tajników obrotu dziełami sztuki, zarządzania dziedzictwem kulturowym i pozyskiwania funduszy w sferze branży kreatywnej. Przewidziane są konsultacje z menedżerami kultury, artystami i producentami.  Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej zarówno w obszarze sektora publicznego, nonprofit, jak i komercyjnego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą  jako producenci różnorodnych branż kreatywnych (od reklamy do gier video), menedżerowie kultury, agenci artystów, w samodzielnie założonych firmach, w organizacjach pozarządowych, publicznych instytucjach kultury, biznesach sponsorujących kulturę, a także przemysłach kultury w tym: w fonografii, wydawnictwach, mediach. Słuchacze tego typu studiów podyplomowych poznają zasady funkcjonowania zespołów i procesy komunikacji oraz nauczą się motywowania pracowników.

Korzyści dla absolwentów:

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie w przemysłach kreatywnych”  będą  gotowi  do zarządzania m.in. w branżach: sektor kreatywny, NGO, w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury.

Ramowy program studiów:

 • Przemysły kreatywne – historia, rozwój i perspektywy
 • Ekonomika kultury
 • Zarządzanie w branżach kreatywnych
 • Kompetencje managera kultury
 • Warsztaty kreatywności dla managerów
 • Organizacja pracy zespołowej i delegowania zadań
 • Realizacja projektów i eventów kulturalnych i artystycznych
 • Kultura a sfera biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych
 • Prawne aspekty działalności kulturalnej
 • Rynek reklamy
 • Marketing międzykulturowy
 • Rynek pracy artystów i twórców
 • Pozyskiwanie funduszy i sponsoring w przemysłach kreatywnych
 • Start-up’y w branżach kreatywnych
 • Autorskie projekty biznesowe i prowadzenie działalności w branży kreatywnej
 • Rozwój zawodowy w sektorze kreatywnym
 • Projekt dyplomowy

Forma zaliczenia:

Studenci studiów podyplomowych na zakończenie realizują  projekty zespołowe kończące się prezentacją  przed komisją złożoną z przedstawicieli organizacji branżowych właściwych dla poszczególnych sektorów. W trakcie pracy nad koncepcją i biznesplanem uczą się samodzielnego definiowania problemów, sztuki autoprezentacji oraz pracy w zespole.

Czas trwania:2 semestry
Liczba godzin: 195

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line   Zadaj nam pytanie

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Forma uczestnictwa

Online, Stacjonarnie

Obszar studiów

Branża kreatywna, Rozwój osobisty, Zarządzanie

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)

Zapisz się


  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.