Psychologia Kliniczna

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umożliwienie nabycia absolwentom praktycznych i społecznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy psychologa klinicznego przed podjęciem szkolenia specjalizacyjnego.
Psychologia Kliniczna

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Psychologia kliniczna to dział psychologii stosowanej zajmujący się profilaktyką, diagnostyką, terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli zaburzeniami w stosunkach człowieka z otoczeniem.

Psychologia Kliniczna

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
200 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Psychologia Kliniczna”

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umożliwienie nabycia absolwentom praktycznych i społecznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy psychologa klinicznego przed podjęciem szkolenia specjalizacyjnego. Przybliżenie wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i różnych środowiskach.

Adresaci studiów

W pierwszej kolejności na studia Psychologia Kliniczna zapraszamy magistrów psychologii zainteresowanych w przyszłości podjęciem specjalizacji w tej dziedzinie.
Mogą w nich wziąć udział również  absolwenci innych kierunków: pielęgniarki, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, duszpasterze i inne osoby pracujące „przy łóżku chorego”, mające motywację do poszerzenia wiedzy z psychologii klinicznej.

Ramowy program

Program studiów „Psychologia Kliniczna” jest zbliżony do programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 • Prawo medyczne
 • Etyka zawodowa w pracy psychologa klinicznego
 • Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Podstawowe zagadnienia medyczne
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Teorie psychologiczne w obszarze klinicznym
 • Rola psychologa w diagnostyce i terapii chorób somatycznych
 • Podstawy neuropsychologii
 • Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
 • Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej
 • Psychologia uzależnień
 • Interwencja kryzysowa

 

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu

Czas trwania studiów
200 godz./ 2 semestry

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie