Psychoseksuologia

Studia podyplomowe: Psychoseksuologia dają szansę na poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej.
Psychoseksuologia

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Psychoseksuologia zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi dziedzin psychologii i seksuologii. Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej seksuologii człowieka oraz zrozumienia problemów dotyczących psychologii. Problemy z seksualnością dotyczą zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Psychoseksuologia

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
280 godzin
– październik
– luty
od 470 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Studia podyplomowe: Psychoseksuologia dają szansę na poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwoju człowieka, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej. Szczególny nacisk położony jest na tematykę psychologii płci i seksualności, psychofizjologii seksualnej, seksuologii rozwojowej, społecznej, kulturowej i klinicznej. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat całościowego obrazu rozwoju i różnorodnych uwarunkowań seksualności człowieka. Zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę z zakresu problemów i zakłóceń seksualności w skali indywidualnej i społeczno-kulturowej, jak również w informacje na temat modelów relacji seksualnych realizowanych przez ludzi.

Ważnym celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań seksualności, jak również ćwiczenie kompetencji diagnostycznych w oparciu o najnowsze systemy klasyfikacyjne ICD i DSM.

Celem studiów podyplomowych: Psychoseksuologia, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy związanej przede wszystkim z obszarem seksualności drugiego człowieka, prowadzeniem diagnozy i terapii psychologicznej, jak również udzielaniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej osobom z problemami i zaburzeniami związanymi ze sferą seksualną.

Adresaci studiów

Studia skierowane są przede wszystkim do psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Będą odpowiednie także dla innych osób, które są zatrudnione w zawodach medycznych i których praca jest związana z obszarem seksualności drugiego człowieka. Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych będzie przydatna osobom, których obowiązki zawodowe związane są z podnoszeniem jakości życia seksualnego, działaniem na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzacją rzetelnej wiedzy dotyczącej seksualności, prowadzeniem edukacji seksualnej lub udzielaniem pomocy w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

Miejscem pracy dla absolwentów studiów podyplomowych są gabinety i poradnie psychologiczne, rodzinne i małżeńskie, poradnie zdrowia psychicznego, placówki resocjalizacyjne, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, kliniki oraz instytucje medyczne, ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego, ośrodki pomocy społecznej, jak również szkoły specjalne i integracyjne, instytucje i placówki świadczące usługi psychoedukacyjne, rozwojowe, wsparcia, a także ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się sprawami płci i seksualności. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego można podjąć pracę w placówkach wychowawczych, oświatowych i edukacyjnych.

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych obejmują następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu

 

Podstawy seksuologii

 • Historia seksuologii
 • Biologiczne podstawy seksualności
 • Płeć i jej różnicowanie, rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej
 • Metodologia badań w psychoseksuologii
 • Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany
 • Seksualność na różnych etapach życia człowieka: w dzieciństwie, dojrzewaniu i dorosłości
 • Zaburzenia rozwoju i funkcjonowania seksualnego człowieka
 • Choroby i infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • Podstawy seksuologii sądowej
 • Etyka w pracy psychologa i seksuologa

 

Seksuologia kliniczna:

 • Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie
 • Psychogenne problemy seksualne
 • Podstawy leczenia zaburzeń seksualnych – podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne
 • Podstawy diagnozy seksuologicznej
 • Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
 • Opiniowanie seksuologiczne
 • Praca z seksualną i płciową różnorodnością: seksualność osób z niepełnosprawnościami, transpłciowość, LGBT, perwersje
 • Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego: praca z własną seksualnością, współczesne kierunki pracy z seksualnością człowieka, prowadzenie edukacji seksualnej

 

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych