Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Daty rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
-online
4 semestry
640 (w tym 180 godzin praktyk)
– październik
– luty
od 320 PLN
Rozłóż na raty

Cele kształcenia na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
 • zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
 • prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i placówkach specjalnych.

Ramowy program

Ramowy program zgodny z rozporządzeniem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  • Dydaktyka specjalna
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
  • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wczesne wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną (trudności szkolne,  kompetencje nauczyciela)
  • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (IPET, WOPF)
  • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami z niepełnosprawnością intelektualną
  • Analiza i terapia zachowań trudnych
  • Metodyka pracy i edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • Podstawy programowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
  • Praktyki zawodowe
  • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Czas trwania studiów: 640 (w tym 180 godzin praktyk) / 4 semestry

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się on-lineZadaj nam pytanie