HR Biznes Partner: Rozwijaj Kompetencje Przyszłości

Studia kształcą copywriterów, SEO copywriterów, redaktorów mediów społecznościowych, którzy będą potrafili tworzyć treści internetowe i marketingowe z wykorzystaniem sztuki storytellingu.
HR Biznes Partner: Kompetencje Przyszłości

[elfsight_click_to_call id=”1″]

HR Biznes Partner

HR Biznes Partner: Kompetencje Przyszłości

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

stacjonarna 2 semestry
198 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów HR Biznes Partner: Kompetencje Przyszłości

Celem studiów „HR Biznes Partner: Kompetencje Przyszłości” jest przygotowanie Uczestników do efektywnego budowania współpracy wspierającej realizację strategii firmy i celów biznesowych. To połączenie sfery  Zarządzania Zasobami Ludzkimi z procesami głównymi organizacji. 
Jego podstawowym założeniem jest: z jednej strony przygotowanie Słuchaczy do rozszerzenia wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, niezbędnych do właściwego zrozumienia zależności zachodzących między ludźmi (tj.: motywacja, współpraca, komunikacja i informacja zwrotna, asertywność), a z drugiej połączenie tego z osiąganiem twardych biznesowych cyfr.

Adresaci

 • Osoby poszukujące nowoczesnej ścieżki zawodowej, które planują swoją karierę w obszarze współpracy z ludźmi.
 • HR Managerowie, pracownicy działów personalnych i kadr, chcący rozszerzyć swoje kompetencje.
 • Specjaliści i kierownicy zespołów.
 • Menedżerowie i właściciele małych firm.

Korzyści dla słuchaczy

 • Nauczysz się jak patrzeć na firmę z „lotu ptaka” i dopasowywać swoje działania do jej potrzeb.
 • Będziesz wiedział jak efektywnie zarządzać zespołem, a zarazem wspierać zarządzających zespołami pracowniczymi.
 • Poznasz metody asertywnej komunikacji, szczególnie w środowisku szybkich zmian i wielu trudnych wyzwań.
 • Spojrzysz na rozwój nie tylko z perspektywy osobistej, ale także organizacji.
 • Zdobędziesz wiedzę jak zarządzać procesem szkoleniowym, szkolić i prezentować wyniki, tak aby były przekonywujące.
 • W ramach warsztatów nabędziesz praktycznych umiejętności rekrutacji pracowników, ich wdrażania do pracy, czy kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Ugruntujesz wiedzę praktyczną z zagadnień personalnych tj.: prawa pracy, rekrutacji i selekcji, rozwoju pracowników, czy zwolnień.
 • Poznasz metody i narzędzia pracy, które wspierają działania HR Biznes Partnera w firmie.

Kadra

Do prowadzenia niniejszego kierunku zostali zaproszeni praktycy, którzy  na co dzień stykają lub stykali się z wyzwaniami i „tematami do rozwiązania” w firmach – jako szefowie, specjaliści, właściciele. Mający duże doświadczenie we współpracy z ludźmi na różnych poziomach zarządzania,  z firmami z wielu branż, znający i rozumiejący środowisko biznesowe. Z drugiej strony to aktywni trenerzy i wykładowcy, którzy swoją wiedzą i praktyką dzielą się z innymi.
Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący Uczestników w formie warsztatów, ćwiczeń, symulacji z użyciem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Ramowy program

BLOK I. STRATEGICZNA ROLA HR Biznes Partnera (HRBP) W ORGANIZACJI
1. Zarządzanie strategiczne i cele biznesowe – współpraca z kadrą zarządzającą organizacji.

 • Misja, wizja, strategia organizacji –  dlaczego świadomość tego jest tak ważna ?
 • Wartości zespołu i szefa a cele biznesowe firmy.
 • Władze organizacji – autorytet władzy a rola HRBP.
 • HR Biznes Partner – to nie tylko stanowisko to przede wszystkim świadomość, czyli jak to wszystko zrozumieć?

2. Struktura organizacyjna i procesy przebiegające w firmie – jak i kiedy organizacja zarabia.

 • Struktura organizacyjna firmy – jak to czytać?
 • Działy i stanowiska – rola HRBP w tworzeniu organizacji – opisy stanowisk pracy, współpraca z menedżerami.
 • Podstawowe procesy w organizacji – co do tego ma HRBP (sprzedaż, obsługa klienta, marketing, logistyka, procesy operacyjne, finanse, HR)?

3. Dział Personalny a HR Biznes Partner – kim jest a kim nie jest.

 • Podstawowe zadania i funkcje działu personalnego.
 • Podstawowe zadania i funkcje HR Biznes Partnera.

4. Kształtowanie wizerunku HRBP i organizacji (employer branding).

 • Po co budować wizerunek HRBP?
 • Dlaczego HRBP ma wpływ na postrzeganie organizacji?
 • Kultura organizacyjna firmy.

BLOK II. KOMPETENCJE HR Biznes Partnera
1. Inteligencja emocjonalna – odkrywanie nowych perspektyw rzeczywistości.

 • Jaki jestem naprawdę – style myślenia i działania.
 • Analiza potencjału osobistego.
 • Inteligencja emocjonalna, jak wpływa na rzeczywistość własną i cudzą ?
 • Emocje – nieodłączny towarzysz człowieka: w relacjach biznesowych, w relacjach społecznych.

2. Asertywność w relacjach zawodowych.

 • Asertywność, dlaczego jej pragniemy…

– kiedy ją mamy, a kiedy nie ?
– co nas ogranicza i jak to zmieniać ?
– czemu to takie ważne dla HRBP ?

 • „Kiedy Jolka pokłóci się z Grześkiem” – asertywność w konflikcie – wsparcie HRBP:

– jak sobie poradzić z presją i manipulacją,
– kiedy konfrontacja jest koniecznością,
– sposoby wychodzenia z konfliktów.
3. Zmiana i sytuacje trudne w życiu organizacji – HRBP jako „lekarz pierwszego kontaktu”.

 • Komunikacja i wsparcie w procesach zmian i reorganizacji.
 • Psychologiczne aspekty procesu zmiany – co warto wiedzieć?
 • Zmiana – szansa czy zagrożenie? Typowe zachowania w sytuacji zmiany.
 • Jak HRBP może pomóc, by pracownik widział w zmianie możliwość rozwoju?

4. Efektywna komunikacja i informacja zwrotna.

 • Co zrobić, by skuteczne komunikowanie się było prostsze?

– komunikacja intra-personalna – zakamarki osobowości,
– komunikacja interpersonalna – ja wśród innych.

 • Informacja zwrotna – a jak powiedzieć to, co ważne, czemu tego oczekujemy?

– kiedy i jakie pochwały motywują?
– „czy konstruktywna krytyka” istnieje?
5. Wsparcie HRBP w budowaniu zespołów i zarządzaniu nim.

 • Zespół – czyli kto?
 • Jak zarządzać zespołem, aby realizował i osiągał coraz lepsze wyniki? Co może z tym zrobić HRBP,  a co szef?
 • Zespół w rzeczywistości wirtualnej – on-line na co dzień.

BLOK III. HR Biznes Partner – FUNKCJE PERSONALNE
1. Rekrutacja i selekcja pracowników.

 • Przygotowanie procesu – po co właściwie mi nowy pracownik ?
 • Rekrutacja ? Ale jak i gdzie ?
 • Kandydat – którego wybrać  ? – wstępna selekcja kandydatów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Inne metody kwalifikacji kandydatów.

2. Proces wdrożenia i adaptacji – onboarding.

 • Jak szybciej zyskać efektywnego pracownika?

Krótka droga adaptacji zawodowej
3. Rozwój kapitału ludzkiego w organizacji.

 • Co to jest rozwój i jak nim zarządzać ?
 • Talenty – jak je pomnożyć ?
 • Szkolenia w różnych odsłonach.

4. HRBP – konsultant i mąż zaufania – budowanie relacji.

 • Jak nawiązać współpracę ?
 • Jak zmienić „komunikację w relację”  ?
 • HRBP – zawsze „pod ręką”.

5. HRBP jako trener wewnętrzny.

 • Szkolenie, jak je przygotować ?
 • Jak skutecznie zrobić prezentację i przedstawić wyniki ?
 • Kiedy stoisz na scenie, a inni patrzą… wystąpienia publiczne.

6. Motywowanie i wspieranie zaangażowania oraz efektywności pracowników (w tym oceny i rozmowy podsumowujące).

 • Motywacja – siła napędowa człowieka, jak ją znaleźć ?
 • Kiedy trzeba zmotywować innych….
 • Ewaluacja postępów pracowników i rozmowy podsumowujące.

7. Rozstania z pracownikami i outplacement.

 • Gdy nadejdzie czas rozstania – jak sobie z tym poradzić ?
 • Trudne rozmowy z tymi, co odchodzą.
 • Outplacement – program wspierania tych, którzy opuszczają organizację.

8. Podstawy Prawa Pracy.

 • Najważniejsze aspekty prawa pracy w kontekście pracy HRBP.
 • Jak radzić sobie z prawem pracy w codziennym życiu?

BLOK IV. METODY I NARZĘDZIA W PRACY HRBP
1. Coachingowe metody pracy.

 • Czym jest coaching i jak pomaga w pracy z ludźmi ?
 • Kiedy warto stosować te metody ?
 • Pytania wspierające rozwój.
 • Na czym polega coachingowy styl zarządzania?

2. Kreowanie rozwiązań i zarządzanie projektami HR.

 • Analizy danych i wnioskowanie.
 • Budowanie narzędzi personalnych wspierających biznes, controlling personalny.
 • Zarządzaj pomysłem jak projektem.

3. Systemy wspierające efektywność działań HRBP.

 • Grywalizacja – „zabawa” w lepsze wyniki.
 • Marketing HR.
 • KPI – uwaga sprawdzam.
 • Systemy IT i aplikacje wspierające HR.
 • inne narzędzia wspierające efektywność pracy HRBP w organizacji.

BLOK V. SEMINARIUM PODYPLOMOWE – EGZAMIN

Forma zaliczenia

Formą zaliczenia jest przygotowanie projektu na wybrany temat np. w formie prezentacji, mini szkolenia, narzędzi HR, procesu rekrutacji itp., a następnie obrona przygotowanego projektu, uznawana jako egzamin końcowy. Dokumentacją jest protokół z egzaminu.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie