Prawo Administracyjne

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów prawa w administracji publicznej.
Prawo Administracyjne

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Prawo Administracyjne

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
190 godzin
– październik
– luty
od 450 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów na kierunku Prawo Administracyjne

Celem Studiów Prawo Administracyjne jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów prawa w administracji publicznej.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z stosowaniem prawa administracyjnego.

Pogram studiów

 • Podstawy prawa
 • Zobowiązania prawne
 • Źródła i wykładnia prawa
 • Prawo administracyjne materialne
 • Prawo administracyjne proceduralne
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia wstępne
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
 • Ordynacja podatkowa jako rodzaj postępowania administracyjnego,   podobieństwa i różnice
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo – administracyjne
 • Funkcjonowanie administracji publicznej w kraju
 • Organy administracji samorządowej
 • Organy administracji państwowej
 • Urzędnik organu administracji publicznej
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 190 godzin

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie