Psychologia Pozytywna

Psychologia pozytywna jest jedną z wielu dziedzin psychologii. Zajmuje się głównie podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia.
Psychologia Pozytywna

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia.

Psychologia Pozytywna

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
280 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Psychologia pozytywna jest jedną z wielu dziedzin psychologii. Zajmuje się głównie podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia. Skupia się również na umiejętnościach wymagających poprawy. Zachęca do koncentracji na rzeczach, które mogą sprawić, że poczujemy się szczęśliwsi i bardziej spełnieni. W psychologii dużo uwagi poświęcono badaniu negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (przede wszystkim są to lęk, stres i depresja). Aspekty pozytywne przez długi czas pozostawały na marginesie. Psychologia pozytywna skupia się na naukowym badaniu aspektów pozytywnych, takich jak twórczość, kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz praktycznych umiejętności jej zastosowania w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, w różnych obszarach, między innymi w edukacji, ochronie zdrowia czy w biznesie.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone nie tylko dla absolwentów pedagogiki i psychologii, ale dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii, przede wszystkim psychologii pozytywnej, aby było możliwe praktyczne jej wykorzystanie w różnego rodzaju sytuacjach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na dwa bloki:

 1. Wybrane koncepcje teoretyczne w psychologii pozytywnej
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Twórczość i kreatywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Humor
 • Dobrostan psychiczny (psychologiczny)
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii pozytywnej
 1. Praktyczne zastosowanie psychologii pozytywnej
 • Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
 • Psychologia pozytywna w ochronie zdrowia
 • Psychologia pozytywna w biznesie
 • Pozytywne relacje interpersonalne
 1. Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnejWarsztaty dotyczące kształtowania umiejętności psychologicznych z zakresu stosowania interwencji psychologii pozytywnej ważnych podczas radzenia sobie ze stresem, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu sił charakteru, a także w promowaniu zdrowia:
 • coaching
 • pozytywne relacje interpersonalne
 • mindfulness
 • psychologia pozytywna w edukacji
 • psychologia pozytywna w miejscu pracy

 

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych