Emisja i Higiena Głosu

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Emisja i higiena głosu  jest przeznaczona dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – nauczycieli, przewodników, duchownych, dziennikarzy, biznesmenów. Zapraszamy również tych, którzy pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności
Emisja i Higiena Głosu

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Czym jest emisja głosu?

Emisja głosu jest to proces wydobywania głosu i wysyłania go. W emisji głosu bardzo ważne są procesy: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny.

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Emisja i Higiena Głosu

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
248 godzin
– październik
– luty
od 460 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Adresaci studiów

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Emisja i higiena głosu  jest przeznaczona dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – nauczycieli, przewodników, duchownych, dziennikarzy, biznesmenów. Zapraszamy również tych, którzy pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności

Program studiów „Emisja i Higiena Głosu”

Studia są propozycją całościowej pracy nad głosem. Program nauki zawiera bloki zagadnień, których realizacja umożliwia właściwą emisję (prawidłowa postawa, oddech, świadomość i koordynacja ciała, fonacja, wykorzystanie rezonatorów, artykulacja). Odkrywaniu głosu naturalnego służą różnorodne, zindywidualizowane formy ćwiczeń stymulujących i wyzwalających ekspresję (praca z ciałem, śpiew, taniec, relaksacja, działania aktorskie). Na tak zbudowanej podstawie wprowadza się rozmaite ćwiczenia, pozwalające na wypracowanie najdogodniejszej (naturalnej) techniki wykorzystania głosu oraz na utrwalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie. Takie przygotowanie jest doskonałym punktem wyjścia do nauki mówienia (zajęcia z dykcji, retoryki praktycznej, wystąpień publicznych, prezentacji przed kamerą). Całości dopełniają treści z zakresu kultury języka i etykiety językowej oraz indywidualne konsultacje z logopedą.

 • higiena narządu głosu,
 • w poszukiwaniu głosu naturalnego – techniki otwarcia,
 • podstawy emisji (m.in. typy oddychania, impostacja, rezonatory),
 • anatomia i fizjologia aparatu głosowego,
 • głos w mowie (masaż artykulacyjny, technika mowy, praca z tekstem, dykcja, frazowanie, intonacja, tempo, prozodia, wyrazistość),
 • głos w śpiewie (śpiew klasyczny i ludowy),
 • podstawy gry aktorskiej i pracy scenicznej,
 • wystąpienia publiczne (autoprezentacja, praca przed kamerą, sztuka argumentacji, logopedia medialna),
 • zajęcia z fizjoterapeutą, praca z ciałem ( technika ruchu , taniec, technika Alexandra),
 • indywidualne konsultacje logopedyczne z propozycją ćwiczeń,
 • kultura języka polskiego i etykieta językowa (kultura wypowiedzi, zasady wymowy polskiej).

Forma zaliczenia

 • Egzamin ustny
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 248 godzin

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie