Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi

Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi

 

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi

Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
240 godzin
– październik
– luty
od 560 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi”

Studia mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która posiada wiedzę z zakresu zarządzania współczesnymi sieciami teleinformatycznymi.
Słuchacz nabędzie umiejętności z zakresu: budowy i konfiguracji sieciowych urządzeń pośredniczących (przełączniki i routery), administracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, routingu i przełączania w sieciach IPv4 oraz sieciach Następnej Generacji (NGN). Program studiów opiera się głównie na zagadnieniach poruszanych w kursach CCNA i CCNP firmy Cisco.

Adresaci studiów

Studia stanowią dobrą odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Skierowane są do specjalistów branży IT, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów podyplomowych tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w działach IT przedsiębiorstw o różnych profilach działalności oraz firm działających w branży IT (np. dostawców usług internetowych).

 

Ramowy program

  • Wprowadzenie do sieci teleinformatycznych model ISO/OSI; protokoły warstwy łącza danych (Frame Relay, HDLC, PPP); Ethernet; adresacja IP (CIDR, VLSM); budowa protokołów: TCP, UDP, ICMP, IP; konfiguracja przełączników i routerów (Cisco); listy kontroli dostępu (ACL); testowanie sieci.
  • Routing w sieciach: routing statyczny; protokoły routingu dynamicznego: systematyka, konfiguracja, metryki (RIPv2, EIGRP, OSPF).
  • Przełączanie w sieciach LAN: budowa przełączników sieciowych, konfiguracja sieci VLAN, routing między sieciami VLAN, protokoły VTP i DTP, drzewo rozpinające (STP)
  • Zaawansowany routing w sieciach: protokół EIGRP (load balancing, uwierzytelnianie, timery, konfiguracja w sieciach Frame Relay); protokół OSPF (routing wieloobszarowy, wirtualne łącza, konfiguracja w sieciach Frame Relay); redystrybucja między protokołami routingu; protokół BGP (routing domyślny, atrybuty S_PATH, local preference i MED, sesje IBGP i EBGP, route reflektory i filtry).
  • Zaawansowane przełączanie w sieciach LAN: działanie przełączników routujących, VLAN-y prywatne, łącza trunk 802.1Q i ISL, agregacja łączy (EtherChannel), zaawansowane algorytmy drzewa rozpinającego (RSTP+, MSTP, BPDU Guard, BPDU Filtering, Root Guard), wysoka dostępność sieci kampusowych (mechanizmy HSRP, VRRP, GLBP), bezpieczeństwo (Port Security, VLAN Hopping, ARP Spoofing, DHCP Snooping), monitoring (SPAN, RSPAN)
  • Sieci Następnej Generacji (NGN): podstawy adresacji IPv6, struktura adresu i klasy adresów; ręczna konfiguracja tunelu IPv6; tunele 6to4; protokoły routingu IPv6 (OSPFv3, RIPng).

 

Forma zaliczenia

  • praca dyplomowa
  • test z wybranych zagadnień