Podyplomowy Kurs Psychoterapii

Podyplomowy Kurs Psychoterapii ✔️ ATESTOWANY KURS ✔️ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA Czas trwania: 4,5 roku
Podyplomowy Kurs Psychoterapii

Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


 

 

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4,5 roku II połowa 2024 r. 8400 PLN/rok

 

Jaka jest idea kursu psychoterapii?

Główną ideą „Podyplomowy Kurs Psychoterapii”  jest podejście

 • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do jego potrzeb
 • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
 • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
 • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych, z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym.

Kto może zostać psychoterapeutą?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Treść Rozporządzenia: POBIERZ

 

Program kursu psychoterapii

Certyfikat Psychoterapeuty

Literatura

 • Psychoterapia 1-3 tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA , Warszawa 2005

Podejście psychodynamiczne

1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012,WUJ
4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline” 2011 Imago
5. Andrzej Kokoszka, Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM 1993
6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN
7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia
8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria”
9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011
10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010
11. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004

Podejście systemowe

1. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” WUJ
2. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.
4. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd. Scholar
5. Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnictwo UJ Kraków, 2008.

Podejście poznawczo-behawioralne
Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008

Podejście humanistyczne

 • Terapia schizofrenii
 • Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”,
 • Jerzy Zadęcki „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

Podyplomowy Kurs Psychoterapii

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO.

Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  „U Pana Cogito”, „Cateringu Cogito” i „Zielonego Dołu”, w których zostały zatrudnione osoby po kryzysach psychicznych.

Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP i i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i realizacji  NPOZP ZG PTP. Współtwórca i honorowy Przewodniczący PNTZP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Realizacji NPOZP w Polsce.

Redaktor Czasopisma „Dialog”. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji  i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia”. Redaktor wspólnie z Anną Liberadzką książki „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”

 

Podyplomowy Kurs Psychoterapii

mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

 

Wywiad z opiekunami merytorycznymi

 

 

Koszt i czas trwania kursu

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, raz w miesiącu w Słupsku w lokalach (kampusie) Centrum Edukacyjnego Technik.

Koszt kursu: 8400 PLN/rocznie
Czas trwania: 4,5 roku

Warianty płatności

 1. Opłata jednorazowa: 35 000 PLN
 2. Opłata roczna: 8 400 PLN / rok
 3. Opłata miesięczna: 54 x 750 PLN

Uczestnicy kursu psychoterapii są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!

Dofinansowanie kursu psychoterapii?

Skontaktuj się z nami, a nasz pracownik opowie Ci więcej o możliwość otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Informacje merytoryczne

Kazimierz Duda – +48 509 066 911

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty wpisowej prosimy wysyłać na adres: zgloszenia@technik.slupsk.pl
Formularz zgłoszeniowy

 

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie

Kursy pokrewne