Programowanie Aplikacji Sieciowych

Celem studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych.
Programowanie Aplikacji Sieciowych

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Programowanie Aplikacji Sieciowych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
200 godzin
– październik
– luty
od 540 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Programowanie Aplikacji Sieciowych

Celem studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych. Uczestnik posiądzie szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń.
Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego, umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web,
 • znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery),
 • znajomość języka C# oraz platformy .NET,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (Entity Framework),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych i sposobami zabezpieczenia aplikacji przed typowymi atakami,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym, lecz pokrewnym np. matematyka, fizyka, ekonometria 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z programowania np. w języku C++, C#, Java, PHP, Pascal lub miały styczność z technologiami webowymi.

Ramowy program

1.    Programowanie obiektowe w języku C#

 • przypomnienie podstaw programowania obiektowego (klasy, interfejsy, dziedziczenie, polimorfizm),
 • programowanie obiektowe w języku C# na platformie .NET – elementy różniące C# od innych języków OOP,
 • programowanie asynchroniczne (async i await),
 • zapytania LINQ,
 • wyrażenia lambda

2.    Projektowanie stron internetowych

 • język opisu stron internetowych (HTML),
 • kaskadowe arkusze stylów (CSS),
 • środowiska wspomagające tworzenie interfejsu graficznego (Bootstrap),
 • budowanie responsywnych stron internetowych,
 • podstawy optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO)

3.    Prototypowanie i projektowanie interfejsu użytkownika

 • przygotowanie materiałów graficznych interfejsu,
 • zasady budowy interfejsu użytkownika – ergonomia, przejrzystość, funkcjonalność,
 • wykorzystanie narzędzi do prototypowania i pracy grupowej (Moqups)

4.    Bazy danych

 • projektowanie baz danych (tabele, relacje, klucze),
 • uwierzytelnianie i autoryzacja w zarządzaniu bazą i na potrzeby aplikacji sieciowych,
 • podstawowe instrukcje SQL,
 • widoki i procedury składowane,
 • utrzymanie bazy danych i optymalizacja,
 • kopie zapasowe i odtworzenie awaryjne

5.    Programowanie aplikacji MVC na platformie .NET

 • koncepcja MVC – model, widok, kontroler,
 • strony wzorcowe (master page) i widoki częściowe,
 • współpraca z bazą danych (Entity Framework),
 • operacje na danych (CRUD),
 • walidacja danych użytkownika,
 • uwierzytelnianie lokalne i OAuth 2,
 • globalizacja aplikacji,
 • testy jednostkowe

6.    Programowanie po stronie klienta

 • podstawy języka JavaScript,
 • środowisko jQuery,
 • aplikacje klienckie AngularJS

7.    Zarządzanie projektami programistycznymi
8.    Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia

 • egzamin pisemny (test)  z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 200 godzin

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie