Arteterapia w Podmiotach Leczniczych

Arteterapia w Podmiotach Leczniczych

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Czym jest Arteterapia?

Arteterapia jest to wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki w procesie terapeutycznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i dorosłych. Arteterapia znajduje zastosowanie m.in. w terapii seniorów – jest doskonałym sposobem na usprawnianie intelektualne oraz fizyczne.

Arteterapia w Podmiotach Leczniczych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
190 godzin
– październik
– luty
od 380 PLN
Rozłóż na mniejsze raty

Czym jest Arteterapia?

Arteterapia jest to wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki w procesie terapeutycznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i dorosłych. Arteterapia znajduje zastosowanie m.in. w terapii seniorów – jest doskonałym sposobem na usprawnianie intelektualne oraz fizyczne.

Cel studiów „Arteterapia w Podmiotach Leczniczych”

Celem studiów podyplomowych „Arteterapia w Podmiotach Leczniczych” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia arteterapii, rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii oraz przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z osobami przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne.

Adresaci

Podyplomowe studia arteterapii skierowane są do:

 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii;
 • pracowników szpitali, sanatoriów, placówek rehabilitacyjnych, hospicjów, zakładów leczniczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, domów złotej jesieni, domów dziennego pobytu, stowarzyszeń i fundacji obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

Ramowy program

 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Historia sztuki
 • Dramatopisarstwo
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba
 • Aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych
 • Animacja i pedagogika czasu wolnego
 • Pedagogika zabawy
 • Wstęp do arteterapii
 • Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia, środki intermedialne i multimedialne
 • Bajkoterapia
 • Warsztat arteterapeutyczny – sztuki plastyczne
 • Warsztaty twórczości i kreatywności

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie