Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest to zbiorcza nazwa na określenie strategii lub metod kierowania tzw. kapitałem ludzkim.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
198 godzin
– październik
– luty
od 490 PLN
Rozłóż na raty

 

Cel studiów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria oraz warsztaty) uczestnicy zarówno zostaną zapoznani z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia jej w praktyce.

Adresaci studiów

Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale i także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.

Program studiów

Program Studiów został tak przemyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Kultura organizacyjna
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Rola zarządzania kadrami we współczesnej gospodarce rynkowej
 • Organizacja i zadania działu personalnego w przedsiębiorstwie
 • Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy
 • Pozyskiwanie pracowników, rekrutacja i selekcja
 • System ocen pracowniczych
 • Szkolenie i rozwój kadr
 • Motywowanie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami
 • Profesjonalna współpraca z firmą konsultingową
 • Audyt personalny
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Socjologia pracy
 • Trening interpersonalny
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktem w wewnętrznym środowisku firmy
 • Zarządzanie czasem
 • Budowanie zespołu
 • Marketing personalny
 • Wewnętrzne PR
 • Zarządzanie zmianą i innowacją
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Egzamin końcowy
 • Praca dyplomowa

Forma uczestnictwa

 • stacjonarnie
 • online

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 198 godz.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie