Dietetyka Kliniczna

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania
Dietetyka Kliniczna

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Dietetyka Kliniczna

Dietetyka Kliniczna

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
173 godziny
– październik
– luty
od 420 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Dietetyka Kliniczna

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

Adresaci

Uczestnicy studiów to dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci lub inne osoby związane z prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.
Studia mają charakter praktyczny. Program został przygotowany przez specjalistów – praktyków: dietetyków, lekarzy, pielęgniarki oraz managerów w ochronie zdrowia w oparciu o ich doświadczenia. Prawie 30% zajęć ma formę warsztatów, w trakcie których słuchacze będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, przeprowadzając ocenę stanu odżywienia oraz opracowując plany żywienia na przykładowych przypadkach klinicznych pacjentów .
Studia uzyskały patronat Polskiego Towarzystwa Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)

Ramowy program

 • Podstawy żywienia klinicznego
 • Historia żywienia klinicznego
 • Leczenie żywieniowe – podstawowe pojęcia
 • Podstawy prawne prowadzenia leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych i domowych
 • Dokumentacja. Wymagania. Uprawnienia. Obowiązki
 • Ocena stanu odżywienia różnych grup ludności
 • Dane epidemiologiczne
 • Dane z Nutrition Day
 • Zapotrzebowanie na składniki odżywcze różnych grup ludności.
 • Metody oceny stanu odżywienia w warunkach szpitalnych i domowych:
  Skale NRS 2002, SGA, MNA
  Badania antropometryczne
  Badania biochemiczne
  Wywiad żywieniowy, pielęgniarski, lekarski
  Metody oceny skuteczności prowadzonej terapii.

WARSZTATY

 • ocena stanów odżywienia na przykładach klinicznych
 • dobór drogi i sposobu żywienia

Poradnictwo dietetyczne

Miejsce poradnictwa żywieniowego w leczeniu żywieniowym
Wywiad żywieniowy – ocena stanu odżywienia
Jak dopasować program żywienia do potrzeb pacjenta – niezbędne informacje (dieta standardowa, suplementacja pokarmowa, EN, PN, SPN)
Podział i zastosowanie diet
Diety o zmienionej konsystencji – ich zastosowanie w żywieniu dojelitowym
Profilaktyka żywieniowa chorób cywilizacyjnych
Dieta wegetariańska

WARSZTATY

 • przygotowanie diety miksowanej. Próba podania przez sondę.
 • przypadki kliniczne – dobór diety
 • wywiad żywieniowy w parach

Żywienie w pediatrii

WARSZTATY

 • planowanie żywienia w zależności od grup wiekowych
 • planowanie żywienia w zależności od jednostki chorobowej

Doustne suplementy pokarmowe
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
Grupy docelowe
Doustne suplemanty pokarmowe dostępne na rynku
Fortyfikacja żywieniowa preparatami niekompletnymi
Fortyfikacja żywieniowa preparatami kompletnymi

WARSZTATY

 • fortyfikacja posiłków

Żywienie dojelitowe
Czym jest żywienie dojelitowe?
Standard żywienia dojelitowego
Drogi dostępu do przewodu pokarmowego
Wytyczne ESPEN w różnych grupach chorych
Zalecenia i Przeciwwskazania.
Powikłania żywienia dojelitowego i metody radzenia sobie z nimi.
Metody podaży diet dojelitowych.
Sprzęt do podaży diet dojelitowych
Zasady prowadzenia EN:
Tempo podaży
Kontrola zalegania
Płukanie dostępu
Pozycja do karmienia

WARSZTATY

 • programowanie żywienia różnymi metodami podaży

Żywienie dojelitowe
Podstawy wyboru diety w zależności od funkcji przewodu pokarmowego, choroby
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze w różnych grupach chorych
Preparaty wykorzystywane w EN
Bilans płynowy. Produkty spożywcze dodawane do diety przemysłowej podczas EN.
Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia dojelitowego.

WARSZTATY

 • planowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne.

Żywienie pozajelitowe
Czym jest żywienie pozajelitowe?
Wytyczne ESPEN.
Zalecenia i Przeciwwskazania.
Standard żywienia pozajelitowego
Skład mieszaniny odżywczej
Powikłania żywienia pozajelitowego i metody radzenia sobie z nimi.
Zespół ponownego odżywienia
Żywienie immonomodulujące
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze
Bilans płynowy.
Bilans azotowy
Rola dieteyka w prowadzeniu żywienia pozajelitowym.

WARSZTATY

 • programowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne.

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych – od dietetyki do PN
Choroby zapalne jelit
Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
Niewydolność nerek:
Przed dializą
Hemodializa
Dializa otrzewnowa
Niewydolność wątroby
Cukrzyca
Żywienie krytycznie chorych
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Żywienie w oddziale intensywnej terapii
Niedożywienie w niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
Żywienie pacjentów neurologicznych – dysfagia
Żywienie osób z zaburzeniami poznawczymi i zespołem otępiennym
Żywienie w opiece paliatywnej.

WARSZTATY:

 • planowanie żywienia w oparciu o dane kliniczne

Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych – od dietetyki do PN
Onkologia – zalecenia ESPEN
Profilaktyka chorób nowotworowych
Niedożywienie – problem interdyscyplinarny
Niedożywienie proste
Różnice w przemianach metabolicznych w zaburzeniach metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą
Niedożywienie w przebiegu otyłości
Wyniszczenie nowotworowe – przyczyny, występowanie, zapobieganie
Postępowanie dietetyczne w chorobach jamy ustnej, przełyku chorobach zapalnych jelit i żołądka.
Postępowanie dietetyczne w anoreksji

WARSZTATY

 • planowanie żywienia u pacjenta z wyniszczeniem nowotworowym
 • planowanie żywienia w chorobach jamy ustnej, przełyku chorobach zapalnych jelit i żołądka

Żywienie w warunkach domowych
Wskazania do opieki w warunkach domowych.
Wymagania płatnika.
Zasady prowadzenia żywienia w warunkach domowych – szkolenie pacjenta i rodziny.
Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
Centralny dostęp naczyniowy – pielęgnacja
Diety wykorzystywane w żywieniu w warunkach domowych.
Powikłania żywienia w warunkach domowych.
Kwestie etyczne żywienia w warunkach domowych pacjentów w stanach ciężkich.
Rola dietetyka w żywieniu dojelitowym w warunkach domowych
Aktywność fizyczna w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych i osób starszych

WARSZTATY

 • planowanie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych

WARSZTATY

 • Ocena stanu odżywienia, planowanie postępowania dietetycznego i leczenia żywieniowego w różnych grupach chorych
 • Psychodietetyka z elementami coachingu
 • Psychodietetyka z elementami coachingu

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych obszarów programowych
 • Opracowanie planu żywienia

Czas trwania studiów: 2 semestry / 173 godzin

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie