Neurodydaktyka

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi.
Neurodydaktyka

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Neurodydaktyka

Neurodydaktyka

Dostępne formy
uczestnictwa

Neurodydaktyka

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
177 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów na kierunku Neurodydaktyka

 • Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi.
 • Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem
 • Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się
 • Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się
 • Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczniów
 • Podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się i poznać zasady planowanie zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki.

Korzyści dla słuchaczy

 • Poznanie zasad neurometodyki – metodyki przyjaznej mózgowi i organizacji procesu edukacyjnego, które nie niszczy motywacji z jaką uczniowie przychodzą do szkoły.
 • Nauka planowania lekcji i doboru materiału dydaktycznego w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem.
 • Czynny udział w zajęciach prowadzonych alternatywnie dla metod edukacji transmisyjnej, bazującej na przekazywaniu wiedzy.
 • Nabycie umiejętności selekcji i doboru materiałów dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do odpowiedniego przekazu materiału dydaktycznego.

Ramowy program

 1. Podstawy Neuropedagogiki (PNP)
 • Zasady nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
 • Neuroplastyczność
 • Mózg jako organ społeczny
 • Rozwój mózgu w pierwszych latach życia wnioski płynące z neuropsychologii
 1. Neurometodyka (NM)
 • Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
 • Wzbogacone środowisko edukacyjne
 • Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
 • Wpływ metod nauczania na efektywność uczenia się
 • Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia
 • Ocenianie przyjazne mózgowi
 • Interakcje a efektywność nauczania
 • Kreatywność i autonomia w szkole
 • Metody aktywne jako wiodący typ pracy
 1. Tutoring (TT)
 • Trening kreatywności TK()
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych tutora (WUT)
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora (PPT)
 • Zaliczenie: realizacja projektu tutoringu i jego prezentacja na forum grupy
 1. Technologie w nauczaniu hybrydowym (TNH)
 • Praca z platformami elearningowymi
 • Wykorzystanie materiałów z Internetu do realizacji celów z podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Zaliczenie: realizacja bloga edukacyjnego z wykorzystaniem multimediów
 1. Warsztaty Animacji Poklatkowej (WAP)
 • Wykorzystanie prostych technik filmowych w procesie edukacji
 • Atrakcyjna lekcja : edukacji środkami audiowizualnymi
 • Zaliczenie: realizacja projektu animacji
 1. Edukacja filmowa (EF)
 • Film w procesie kształcenia-edukacja środkami audiowizualnymi
 • Organizacja projektów filmowych w placówce kulturalnej, scenariusz zajęć.
 • Zwiększanie kompetencji filmoznawczych
 • Prawa autorskie w edukacji
 • Zaliczenie: oddanie projektu filmowego

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 177 godzin

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie