Psychologia Reklamy

Najważniejszym celem studiów podyplomowych z zakresu psychologii reklamy jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej, głównie z zakresu psychologii, która jest niezbędna w procesie doskonalenia umiejętności praktycznych i kompetencji potrzebnych w pracy w branży reklamowej.
Psychologia Reklamy

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Psychologia reklamy dotyczy wiedzy na temat różnorodnych typowych zachowań, głównych tendencji i gustów, skojarzeń konsumentów oraz wykorzystanie tej wiedzy w kreowaniu przekazu reklamowego.

Psychologia Reklamy

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– on-line
2 semestry
280 godzin
– październik
– luty
od 440 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Najważniejszym celem studiów podyplomowych z zakresu psychologii reklamy jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej, głównie z zakresu psychologii, która jest niezbędna w procesie doskonalenia umiejętności praktycznych i kompetencji potrzebnych w pracy w branży reklamowej. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej słuchacze będą mogli doskonalić umiejętności praktyczne w ramach warsztatów i ćwiczeń, dotyczących na przykład planowania efektywnych strategii reklamy, przeprowadzania badań i analiz, czy przygotowywania atrakcyjnej kampanii reklamowej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Psychologia reklamy” adresowane są przede wszystkim do osób, które zajmują się zarządzaniem, marketingiem i wszelkimi działaniami z nim związanymi, do osób aktywnie działających w sferze biznesu, do menedżerów, pracowników handlu, usług i organizacji samorządowych, jak również do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej działalności zajmują się reklamą i promocją. Studia są skierowane do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii reklamy. Tematyka podejmowana w ramach tych studiów zainteresuje osoby pracujące w różnego rodzaju agencjach badawczych czy firmach eventowych.

Ramowy program

 • wstęp do psychologii ogólnej
 • wybrane zagadnienia psychologii emocji i motywacji
 • wstęp do psychologii społecznej i poznawczej
 • psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
 • psychologia reklamy a zachowania konsumenckie
 • proces tworzenia marki
 • budowanie strategii komunikacji
 • metodologia badań psychologicznych w reklamie
 • wgląd konsumencki jako podstawa strategii komunikacji
 • efektywność reklamy
 • planowanie mediów
 • promocje konsumenckie jako element komunikacji
 • tworzenie reklam w dziale kreacji agencji reklamowej
 • marketing w Internecie
 • sztuka sprzedaży
 • sztuka prezentacji i radzenia sobie ze stresem
 • nowe kanały dotarcia do konsumenta

Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych:

 • autoprezentacja
 • trening radzenia sobie ze stresem
 • komunikacja
 • podejmowanie decyzji
 • trening negocjacji

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy