Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna – cena promocyjna

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wychowanie Fizyczne oraz Gimnastyka Korekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych
WychowanieWychowanie Fizyczne i Gimnastyka KorekcyjnaFizyczne

[elfsight_click_to_call id=”1″]

 Gimnastyka Korekcyjnawychowaniu fizycznym ma charakter praktyczny. Celem jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi z wadami postawy ciała w placówkach oświatowych.

Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 3 semestry
414 godzin
– październik
– luty
od 320 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów 

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wychowanie Fizyczne oraz Gimnastyka Korekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.


Adresaci 

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.


Uzyskiwane uprawnienia 

 • Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne
 • Historia kultury fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Emisja głosu
 • Organizacja i prawo w sporcie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria sportu
 • Teoria rekreacji i turystyki
 • Sporty różne
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Aerobik i fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza, skrzywienie kręgosłupa, wady postawy)
 • Ćwiczenia korekcyjne (oddechu, mięśni, antygrawitacyjne)
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

 

Forma zaliczenia 

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • praktyki

 

Ilość godzin: 414 godz.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zapisz się on-line   Zadaj nam pytanie