Choreoterapia – Pedagogika Tańca

Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch.
Young dancer doing stretching in a dance hall. The concept of sp

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Choreoterapia – Pedagogika Tańca

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna
– online
2 semestry
310 godzin
– październik
– luty
od 400 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów – Choreoterapia – Pedagogika Tańca

Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Rozumiejąc ideę terapii tańcem potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Umie posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami psychoterapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.


Studia te wyposażą w wiedzę i umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym.
Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.
Choreoterapia jest specjalnością, która zdobywa coraz to większe uznanie szerokiego grona specjalistów, wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom społecznym uwzględniającym ogromne znaczenie tańca i muzyki dla pełnego zdrowia człowieka.

Do kogo skierowane są studia Choreoterapia – Pedagogika Tańca?

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, kuratorów zawodowych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ramowy program

 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
 • Wprowadzenie do choreoterapii
 • Historia tańca
 • Metody choreoterapii
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Emisja i higiena głosu
 • Rytmika w terapii
 • Tańce różnych narodów
 • Tańce towarzyskie standardowe
 • Polskie tańce narodowe
 • Tańce towarzyskie latynoamerykańskie
 • Taniec jazzowy
 • Terapia akustyczno-wibracyjna
 • Taniec współczesny
 • Tańce regionalne
 • Tańce historyczne
 • Taniec terapeutyczny
 • Fitness
 • Metodyka nauczania tańca
 • Kompozycja tańca i choreografia
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa

Liczba godzin: 310

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie