Zarządzanie Nieruchomościami

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami.
Zarządzanie Nieruchomościami

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie Nieruchomościami

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
188 godzin
– październik
– luty
od 400 PLN
Rozłóż na raty

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.
Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomościami bez egzaminu, kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym, dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz odbyciem praktyk zawodowych.

Cel studiów Zarządzanie Nieruchomościami

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura zarządcy nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu jak również satysfakcję z wykonywanej usługi, jednak najważniejszym celem staje się poprzez ich ukończenie, możliwość ubiegania się o nadanie licencji zawodowej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz prawnych. W ramach studiów przedstawione są informacje o rynkach nieruchomościami i prowadzeniu działalności zarządcy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem zarządcy nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych; uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie).

Korzyści dla uczestnika studiów

Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia praktyczne. Ukończenie tych studiów daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
Studia stają się jednym z niezbędnych kroków do ubiegania się o nadanie licencji w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Harmonogram studiów zgodny jest z minimum programowym dla kształcenia zarządców nieruchomościami opracowanym przez Ministerstwo Budownictwa.
Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia, które wraz z odbytą praktyką będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytuł zawodowego „Zarządcy nieruchomościami”.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, którzy chcieliby również ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z tego zakresu.
W związku z tym, że programy tych studiów są ze sobą w części spójne, istnieje możliwość zaliczenia części zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tylko tematykę dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Sylwetki wykładowców

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń – warsztatów, seminarium dyplomowego. W ramach ćwiczeń analizowane są różne formy zarządzania na podstawie wybranych nieruchomości, co wpływa na podniesienie aktywności słuchaczy w procesie dydaktycznym. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczną, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów podyplomowych.

Program  studiów

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania

IV ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 • Status prawny zarządcy nieruchomości
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

V ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomościPodstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy

Czas trwania studiów: 2 sem. / 288 godz.

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy