Geografia i Ochrona środowiska

Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.
Geografia i Ochrona środowiska

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Geografia i Ochrona środowiska]

Ochrona środowiska to działalność podejmowana w celu zachowania możliwie naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego, gwarantującego ciągłość przebiegu najważniejszych procesów zachodzących w biosferze oraz utrzymanie środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka.

Geografia i Ochrona środowiska

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 3 semestry
404 godzin
– październik
– luty
od 310 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów  „Geografia i Ochrona środowiska”

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów. 

 

Adresaci 

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Geografia i Ochrona Środowiska” mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. 

 

Ramowy program

 • Podstawy geografii 
 • Systemy informacji geograficznej (GIS) 
 • Kartografia i topografia 
 • Geologia 
 • Geomorfologia 
 • Klimatologia i meteorologia 
 • Gleboznawstwo i geografia gleb 
 • Geografia ekonomiczna 
 • Geografia fizyczna Polski 
 • Regiony turystyczne Polski, Europy i świata 
 • Geografia społeczno – ekonomiczna Polski 
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska 
 • Geografia społeczna 
 • Hydrologia i oceanografia 
 • Geografia osadnictwa 
 • Geografia polityczna 
 • Podstawy planowania przestrzennego 
 • Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych 
 • Funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych 
 • Stan środowiska, a zdrowie człowieka 
 • Prawne podstawy ochrony środowiska 
 • Biogeografia 
 • Metodyka nauczania geografii 
 • Metodyka nauczania ochrony środowiska 
 • Zajęcia terenowe 
 • Seminarium dyplomowe 
 • Praktyka 

 

Uzyskiwanie uprawnień  

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Geografia  i Ochrona Środowiska w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Forma zaliczenia 

 • Test z wybranych zagadnień programowych 
 • Praca dyplomowa 
 • Praktyki 

 

Ilość godzin: 404 

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie