Logopedia w Podmiotach Medycznych

Studia kształcą copywriterów, SEO copywriterów, redaktorów mediów społecznościowych, którzy będą potrafili tworzyć treści internetowe i marketingowe z wykorzystaniem sztuki storytellingu.
Logopedia w Podmiotach Medycznych

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Logopedia w Podmiotach Medycznych

Logopedia w Podmiotach Medycznych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

stacjonarna 4 semestry
600 godzin
(w tym 60 godz. praktyk)
– październik
– luty
od 290 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Logopedia w Podmiotach Medycznych

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówce leczniczej:

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
 • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy.

Adresaci

Absolwenci uczelni wyższych , którzy zainteresowani są podjęciem pracy na stanowisku logopedy w placówkach leczniczych.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane uprawnienia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy w placówkach leczniczych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w  gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna – wybrane problemy
 • Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Wstęp do logopedii
 • Psychoterapia
 • Teoria zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Psychologia kliniczna
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Foniatria
 • Neurologopedia
 • Emisja głosu
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Ortodoncja
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Warsztat pracy logopedy
 • Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 • Logorytmika
 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
 • Komputer w logopedii
 • Logopedia medialna z ortofonią
 • Metody terapii dziecka
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami
 • Neurologia dziecięca
 • Glottodydaktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia

 • egzamin końcowy
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie