Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

 • Dypl. Specjalista Tworzenia i Administracji Stronami WWW oraz Bazami Danych

  Dypl. Specjalista Tworzenia i Administracji Stronami WWW oraz Bazami Danych

  Nazwa kształcenia specjalistycznego: Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych Cel kształcenia specjalistycznego: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: – projektowani stron internetowych, – projektowania i administrowania bazami danych, – programowania aplikacji internetowych. Uzyskiwany tytuł zawodowy*: Dyplomowany specjalista tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz bazami danych *…

 • Dyplomowany Specjalista Grafiki Komputerowej

  Dyplomowany Specjalista Grafiki Komputerowej

  Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Grafika komputerowa i multimedia Cel kształcenia specjalistycznego: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie poligrafii, projektowania prac graficznych i ich publikacji. Uzyskiwany tytuł zawodowy*: Dyplomowany specjalista grafiki komputerowej i multimediów * w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:…

 • Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac

  Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac

  Nazwa kształcenia specjalistycznego: Kadry i Płace Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: – prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, – sporządzania dokumentacji kadrowej, – prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, – rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń…

 • Dyplomowany Specjalista Logistyki

  Dyplomowany Specjalista Logistyki

  Nazwa kształcenia specjalistycznego: Logistyka Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Logistyki: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie obsługi magazynów i organizacji transportów. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej, monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowania procesów transportowych, organizowania…

 • Dyplomowany Specjalista Rachunkowości

  Dyplomowany Specjalista Rachunkowości

  Nazwa kształcenia specjalistycznego: Rachunkowość Cel kształcenia specjalistycznego: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: – organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych, – ewidencjonowania operacji gospodarczych, – przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, – wyceniania składników aktywów i pasywów, – ustalania wyniku finansowego, – sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, – prowadzenia analizy finansowej….

 • Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Nazwa kształcenia specjalistycznego: Żywienie i usługi gastronomiczne Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych: Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: – układania diety, – sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, – estetycznego podawania pożywienia, – obsługi klientów, – sporządzania napojów, – planowania i oceniania jadłospisów,…