Dyplomowany Specjalista Rachunkowości

Dyplomowany Specjalista Rachunkowości

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Rachunkowość

Cel kształcenia specjalistycznego:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
– organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
– ewidencjonowania operacji gospodarczych,
– przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
– wyceniania składników aktywów i pasywów,
– ustalania wyniku finansowego,
– sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
– prowadzenia analizy finansowej.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista rachunkowości
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Dyplomowani specjaliści rachunkowości mogą pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

Ramowy program kształcenia specjalistycznego „Dyplomowany Specjalista Rachunkowości” (lista przedmiotów):
Podstawy ekonomii i statystyki
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
język obcy zawodowy
praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
rat miesięcznych x 410 zł

Kształcenie specjalistyczne realizowane jest dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

  Inne kierunki