Dyplomowany Specjalista Logistyki

Dyplomowany Specjalista Logistyki

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Logistyka

Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Logistyki:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie obsługi magazynów i organizacji transportów. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej, monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowania procesów transportowych, organizowania procesów transportowych, dokumentowania procesów transportowych.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista logistyki
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Dyplomowani specjaliści logistyki mogą pracować nie tylko w firmie przewozowej, spedycyjnej czy logistycznej. Kompetencje logistyka są potrzebne również w firmach z takich branż, jak:
– branża chemiczna,
– IT,
– branża FMCG (produktów szybkozbywalnych),
– branża kosmetyczna.

Ramowy program kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Logistyki (lista przedmiotów):
Podstawy logistyki
Organizowanie pracy magazyny
Przechowywanie zapasów
Przyjmowanie i wydawanie zapasów
Zabezpieczanie majątku
Obsługiwanie klientów i kontrahentów
Planowanie procesów transportowych
Organizowanie procesów transportowych
Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
język obcy zawodowy
praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
rat miesięcznych x 410 zł

Kształcenie specjalistyczne realizowane jest dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

Inne kierunki