Dyplomowany Specjalista Grafiki Komputerowej

Dyplomowany Specjalista Grafiki Komputerowej

Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Grafika komputerowa i multimedia

Cel kształcenia specjalistycznego:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie poligrafii, projektowania prac graficznych i ich publikacji.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista grafiki komputerowej i multimediów
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Dyplomowani specjaliści grafiki komputerowej i multimediów mogą pracować:
– na stanowiskach związanych z tworzeniem projektów graficznych między innymi w wydawnictwach,
– agencjach reklamowych i prasowych,
– drukarniach firmach internetowych,
– na samodzielnych stanowiska, jako osoby odpowiedzialne za wizerunek graficzny firm,

Ramowy program kształcenia specjalistycznego „Dyplomowany Specjalista Grafiki Komputerowej” (lista przedmiotów):

  • Podstawy poligrafii
  • Przygotowanie materiałów graficznych
  • Projektowanie prac graficznych i publikacji
  • Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
  • Drukowanie cyfrowe
  • Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
  • język obcy zawodowy
  • praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
rat miesięcznych x 410 zł

Kształcenie specjalistyczne realizowane jest dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

Inne kierunki