Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac

Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Kadry i Płace

Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Kadr i Płac:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
– prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
– sporządzania dokumentacji kadrowej,
– prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
– rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
– prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
– prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista kadr i płac
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Dyplomowani specjaliści kadr i płac mogą pracować w działach kadrowo-płacowych w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):

 • Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą
 • Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym
 • Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych
 • BHP w pracy
 • Elementy ekonomii i statystyki
 • Etyka zawodowa
 • Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy)
 • język obcy zawodowy
 • praktyka zawodowa

Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
rat miesięcznych x 410 zł

Kształcenie specjalistyczne realizowane jest dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

Inne kierunki