Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych

Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Żywienie i usługi gastronomiczne

Cel kształcenia specjalistycznego Dyplomowany Specjalista Żywienia i Usług Gastronomicznych:
Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
– układania diety,
– sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
– estetycznego podawania pożywienia,
– obsługi klientów,
– sporządzania napojów,
– planowania i oceniania jadłospisów,
– planowania i rozliczania działalności zakładu.

Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista żywienia i usług gastronomicznych
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów :
Dyplomowani specjaliści żywienia i usług gastronomicznych mogą pracować jako szefowie kuchni, managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizatorzy imprez okolicznościowych, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownicy firm cateringowych. W związku z tym, że perspektywy są dość szerokie, zatrudnienie można znaleźć w restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych, a także w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach.

Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):
Podstawy żywienia i gastronomii
Przyjmowanie i magazynowanie żywności
Przygotowanie dań
Wydawanie dań
Planowanie żywienia
Organizowanie produkcji gastronomicznej
Prowadzenie usług gastronomicznych
język obcy zawodowy
praktyka zawodowa

Ilość semestrów:
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
rat miesięcznych x 410 zł

Kształcenie specjalistyczne realizowane jest dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

Inne kierunki