PO WER – Poszerzamy horyzonty na stażach w Hiszpanii

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Instytucja: Centrum Edukacyjne TECHNIK/ Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Tytuł projektu: „Poszerzamy horyzonty na stażach w Hiszpanii”

Numer projektu:  POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000299

Z dniem 15 grudnia 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Poszerzamy horyzonty na stażach w Hiszpanii” , który został napisany w oparciu o porozumienie między  Centrum Edukacyjnym Technik i Zespołem Szkół Technicznych w Słupsku.Jego realizacja umożliwi odbycie praktyki zawodowej w Hiszpanii 80 uczniom Drzewniaka kształcącym się w zawodach technik technologii odzieży, technik technologii drewna, technik organizacji reklamy oraz fototechnik.Swoje umiejętności uczniowie będą doskonalić w zakładach pracy na terenie Granady i Kordoby, m.in. ucząc się zasad projektowania i szycia tradycyjnych strojów hiszpańskich np. sukien flamenco, czy projektowania, konstruowania i renowacji stropów drewnianych w stylu Mundejar w jedynym tego typu zakładzie stolarskim w Europie.

Dzięki tak zaplanowanym praktykom uczniowie zdobędą zupełnie nowe kwalifikacje zawodowe, poznają zagraniczne rynki pracy, ich specyfikę, park maszynowy czy organizację stanowiska pracy. Warto podkreślić, że celem projektu nie jest jedynie rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich atrakcyjności na międzynarodowym rynku pracy, ale również rozwój sfery osobistej i wzrost kompetencji językowych.

Osiągnięciu tych celów służy organizowane w Zespole Szkół Technicznych i u zagranicznych partnerów przygotowanie językowe – kursy języków obcych z elementami języka zawodowego (angielski, hiszpański), warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, spotkania z rdzennymi mieszkańcami krajów do których udają się uczniowie, a u hiszpańskich partnerów, bogaty program kulturowy: wycieczki do Kordoby, Granady, Sewilli, zwiedzanie muzeów, zabytków, udział w lokalnych festynach czy innych wydarzeniach artystycznych, spotkania z młodzieżą z całej Unii Europejskiej.

Celem tego  typu działań jest nauka funkcjonowania w odmiennych od polskich warunkach kulturowych, kształtowanie postawy otwartości, poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, przezwyciężania trudności, samodzielności, radzenia sobie ze stresem. Młodzi ludzie wracając z 2- tygodniowych praktyk, nie tylko będą bogatsi o nowe umiejętności zawodowe czy językowe, ale również doprecyzują plany na przyszłość, zwiększą motywację do nauki.

Ważne dla nich jest również to, że udział w praktyce jest potwierdzany przez szkołę, Technik i zagranicznego partnera międzynarodowymi certyfikatami oraz dokumentem Europass Mobilność oraz to, że organizując praktykę partnerzy zapewniają im pełne wsparcie organizacyjne poczynając od transportu i ubezpieczenia, poprzez wyżywienie, zakwaterowanie na kieszonkowym kończąc, a całość wydatków jest finansowana ze środków unijnych.

Szanowni Państwo,

dnia 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym TECHNIK, ul Kopernika 28-31 (dawny szpital) odbędzie się spotkanie dla uczniów i rodziców dotyczące wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Państwa obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Harmonogram spotkania:

1. Powitanie.

2. Przypomnienie warunków i głównych założeń projektu.

3. Omówienie zagadnień organizacyjnych związanych z pobytem za granicą:

 • warunki i przebieg podróży (trasa) na praktykę zawodową oraz przebieg drogi powrotnej, w tym warunkami przelotu na trasie Berlin-Madryt,
 • regulaminem zachowania podczas wyjazdu,
 • zasadami i warunkami ubezpieczenia podczas praktyki,
 • warunkami pobytu i utrzymania podczas praktyki,
 • programem spędzania czasu wolnego (w tym wycieczek) w czasie wolnym od praktyk,
 • zasadami finansowania praktyki
 • podpisanie „Regulaminu pobytu za granicą” oraz wypełnienie „ Informacji medycznej”.

4. Przypomnienie programu szkolenia i podpisanie regulaminu praktyki.

5. Omówienie „Umowy o staż” i podpisanie dokumentów.

6. Wręczenie dyplomów ukończenia kursów językowych.

7. Pytania.

W czasie spotkania odbędzie się również konferencja dotycząca kultury hiszpańskiej przeznaczona dla uczniów i rodziców.

Podczas spotkania otrzymają Państwo zestaw materiałów informacyjnych, zawierające m.in. dane teleadresowe, dane dotyczące firmy transportowej i przebiegu trasy przejazdu, dane dotyczące ubezpieczenia oraz praktyczny miniprzewodnik dla uczestników wyjazdu.

Opis

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji językowych i cyfrowych wśród 264 osób od 25. roku życia  – pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo z powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

GRUPA DOCELOWA

Osoby w wieku aktywności zawodowej – 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych i cyfrowych.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU

W ramach projektu każdy z uczestników skorzysta z dostosowanych do swoich potrzeb szkoleniowych – szkoleń językowych oraz szkoleń TIK. Zakres, rodzaj i poziom biegłości językowej lub komputerowej zostanie określony w trakcie jednego z etapów rekrutacji – diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Język angielski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język niemiecki – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język francuski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Szkolenia TIK – poziom A,  B, C (zgodnie ze standardem DIGCOMP).

Do pobrania

regulamin_rekrutacji_5.5 formularz_rekrutacyjny__2_