Trening asertywności i rozwiązywania konfliktów

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy nt. komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
Trening asertywności

Cele szczegółowe

Celem szkolenia „Trening asertywności i rozwiązywania konfliktów” jest rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy nt. komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. W trakcie szkolenia, uczestnicy nabędą umiejętności wyrażania własnej opinii, przyjmowania krytyki lub pochwał, poznają zasady asertywności i zdobędą praktyczne umiejętności ułatwiające komunikację w życiu zawodowym lub osobistym.  

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest skierowane do każdego, kto chciałaby poprawić zdolności wyrażania własnych potrzeb. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na obszar zawodowy, jednakże w znacznej mierze dotyka również życia osobistego. W szkoleniu często biorą udział liderzy zespołów,  którzy chcą być bardziej asertywni, ale oczekują również asertywności od członków zespołu. 

Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod: 

 •  wykład  
 •  dyskusja 
 •  ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 •  burza mózgów  
 •  obserwacja 
 •  pokaz 
 •  gry dydaktyczne  

 Zakres merytoryczny szkolenia

Komunikacja w zespole:  

 • Istota komunikacji oraz czynniki wpływające na jej efektywność 
 • Wybrane modele procesu komunikowania  
 • Kluczowe zasady efektywnej komunikacji 
 • Narzędzia ułatwiające komunikację 

Rozwiązywanie konfliktów: 

 • Trudne sytuacje w zespole 
 • Główne przyczyny konfliktów w grupie 
 • Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów  
 • Emocje – jak  postępować z rozemocjonowanym mówcą? 
 • Kontrolowanie własnych emocji  
 • Sposoby przekazywania negatywnego feedback’u 
 • Radzenie sobie z manipulacją 

Asertywność: 

 • Postawa asertywna 
 • Zalety i wady zachowania asertywnego 
 • Techniki asertywności  
 • Asertywność w zarządzaniu 
 • Asertywność jako narzędzie radzenia sobie z presją, manipulacją i krytyką 
 • Analiza zachowań w sytuacjach codziennych i zawodowych  
 • Asertywne komunikowanie się w sytuacjach trudnych 
 • Asertywna komunikacja i budowa relacji zawodowych  

Trening asertywności  

 • Wzmacnianie pewności siebie 
 • Panowanie nad emocjami w trakcie ataku słownego, krytyki lub manipulacji 
 • Ćwiczenia praktyczne
   

Zasady organizacji szkolenia „Trening asertywności i rozwiązywania konfliktów”

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1.150,00 zł  

Co otrzymasz inwestując w szkolenie? 

 • udział w szkoleniu ponoszącym Twoje kompetencje społeczne 
 • 16 godzin intensywnych zajęć zrealizowanych w jeden weekend 
 • komplet materiałów szkoleniowych 
 • materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
 • poczęstunek  i serwis kawowy 
 • imienny certyfikat z zakresem merytorycznym 
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu dołączasz do Programu Lojalnościowego, w ramach którego: 

 • otrzymujesz rabat 10% na szkolenia wchodzące w skład Akademii Biznesu 
 • będziesz informowany/a o specjalnych ofertach promocyjnych  
 • otrzymasz od nas zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia  
 • masz możliwość zapłacić za kurs w dogodnych ratach 

Miejsce zajęć 

 • Słupsk  
 • Każde inne miejsce – w przypadku grup zorganizowanych  

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

  Inne kierunki