Technik BHP

Czas trwania nauki
1,5 roku – 3 semestry

Koszt nauki
Edukacja bezpłatna

Zapisz się online!

  • Done Najbogatsza oferta w regionie!
  • Done 30 lat na rynku edukacji!
  • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
  • Check Mark Bezpieczna płatność online
Kategoria:

Opis

Cele kształcenia w zawodzie

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Efekty kształcenia w zawodzie

 

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Technika BHP

 

Forma uzyskania kwalifikacji

 

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 


Zapisz się online

 

    Pliki do pobrania

    Zapisz się

    Zapisz się online