Studia Miejskie – Miasta Małe, Średnie i Duże

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Cel studiów

Celem studiów jest  wyposażenie w wiedzę i umiejętności, pozwalające na bycie aktywnym podmiotem / interesariuszem tworzenia i realizacji polityk miejskich, w szczególności w małych i średnich miastach.

Dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych miast, z uwzględnieniem miast małych i średnich. Dostarczenie kompetencji pozwalających na budowanie miast zintegrowanych i zrównoważonych, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą.


Adresaci studiów

Pracownicy samorządowi, w szczególności miast małych i średnich

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych


Korzyści dla słuchaczy

Studia miejskie skierowane są do osób, które są zainteresowane współtworzeniem miasta jako dobrego miejsca do życia. Studia miejskie dostarczają wiedzy z zakresu funkcjonowania miast we wszystkich aspektach: społeczno-gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, prawnym, kulturowym i administracyjno-instytucjonalnym. W trakcie studiów słuchacze poznają metody tworzenie polityk publicznych na rzecz miast funkcjonalnych, o wysokiej jakości życia, budowanych zgodnie z aktualnymi trendami, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą. Słuchacze poznają metody badania i diagnozy problemów i przestrzeni miejskich.

Większość zajęć prowadzona przez praktyków, osoby z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej i centralnej, sektorze prywatnym oraz pozarządowym.

Studia realizowane są w partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich.


Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu


Czas trwania studiów

180 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Program

Bloki tematyczne:

Polityka lokalna

 • New Public Management vs. New Public Governance
 • partnerstwa
 • budowanie strategii rozwoju
 • polityka społeczna
 • polityka zdrowotna
 • usługi publiczne
 • podstawy techniki prawodawczej

Przestrzeń

 • metody badania przestrzeni
 • polityka przestrzenne w mieście
 • audyt krajobrazowy i uchwały krajobrazowe
 • GIS
 • rewitalizacja jako element polityki przestrzennej

Mobilność

 • SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności
 • transport zrównoważony
 • piesi w przestrzeni miasta
 • ruch rowerowy
 • transport publiczny
 • Vision Zero

Mieszkańcy

 • zmiany demograficzne we współczesnych miastach
 • jakość życia – metody badań, diagnoza
 • dostęp do informacji publicznej
 • polityki równościowe
 • partycypacja publiczna
 • ruchy miejskie
 • rewitalizacja jako narzędzie zmiany społecznej

Energia

 • transformacja energetyczna miast
 • polityka antysmogowa
 • zielony transport
 • zarządzanie odpadami

Klimat

 • klimat a jakość życia w mieście
 • narzędzia adaptacji do zmian klimatu
 • narzędzia przeciwdziałania zmianom klimatu
 • błękitna i zielona infrastruktura

Smart city

 • narzędzia
 • dobre praktyki

Warsztaty terenowe

Seminarium dyplomowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%