Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

Kierunek „Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie” jest wyjątkową ofertą łączącą w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu.

W programie studiów uwzględniono specyficzne zadania i trudne sytuacje, które pojawiają się życiu zawodowym. Studia pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka w wyżej wymienionych sytuacjach. Dają możliwość przewidywania zachowań i relacji w zespołach pracowniczych.

Studia na kierunku „Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie” dają także możliwość rozwijania niezbędnych umiejętności i rozszerzenia wiedzy m.in. w zakresie:

 • diagnozowania i skutecznego rozwiązywania wybranych problemów na terenie organizacji/firmy,
 • realizacji szeroko pojętych działań promocyjno – reklamowych,
 • wykorzystania technik wpływu społecznego w różnych kontekstach życia zawodowego,
 • wspierania rozwoju zawodowego (własnego oraz pozostałych pracowników),
 • skutecznego budowania relacji interpersonalnych,
 • twórczego podejmowania decyzji w sytuacjach biznesowych,
 • rozwoju kompetencji osobistych niezbędnych w pracy zawodowej.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych kompleksowym podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji psychospołecznych, przydatnych w sferze relacji biznesowych.
W szczególności studia adresowane są do pracowników firm prywatnych i instytucji niekomercyjnych, dążących do profesjonalnego realizowania zadań i celów biznesowych, a także do menedżerów, osób odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami oraz budowanie wizerunku firmy/instytucji.

Kadra dydaktyczna:

Wśród wykładowców znajdują się specjaliści (m.in. psycholodzy biznesu, ekonomiści, specjaliści PR) o bogatym doświadczeniu praktycznym, jak również wykładowcy uczelni wyższych – autorzy opracowań naukowych z danego zakresu. Zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni specjaliści, trenerzy biznesu.

ATUTY:

Program studiów podyplomowych został przygotowany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Dzięki metodzie edukacji zindywidualizowanej możliwe jest modyfikowanie programu pod kątem osobistych potrzeb edukacyjnych słuchacza, jego predyspozycji i zainteresowań oraz elastyczność w zakresie terminu realizacji zajęć. Wybór zajęć z zastosowaniem tutoringu pozwala na osobisty kontakt z trenerem, którego celem jest wspieranie słuchacza w rozwoju i w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.

Ramowy program studiów:

 • Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania
 • Problemy decyzyjne w biznesie
 • Trening kompetencji menedżerskich
 • Psychologia rynków finansowych
 • Techniki motywowania zespołu
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Trening rozwiązywania konfliktów na terenie organizacji
 • Skuteczne zarządzanie sobą w czasie
 • Etykieta w biznesie
 • Psychologia kontaktu z klientem
 • Metody i techniki diagnozy na terenie organizacji
 • Media relations
 • Praktyka PR
 • Kampanie marketingowe – planowanie, realizacja, pomiar efektywności
 • Wypalenie zawodowe i mobbing – metody diagnozy i przeciwdziałania

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 191 godzin

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%