Psychotraumatologia

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
260 godzin
październik 2023 r. od 470 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów

Problematyka studiów podyplomowych: Psychotraumatologia, obejmuje wiedzę teoretyczną z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii osobowości, psychopatologii emocji, psychologii diagnozy i psychologii różnic indywidualnych, jak również neurokognitywistyki.

Celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie profesjonalnej pomocy udzielanej osobom w sytuacjach kryzysu psychicznego, doświadczającym następstw doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, choroba somatyczna zagrażająca życiu, bezdzietność, rozmaite formy przemocy), symptomatologii i konsekwencjach (np. epizod psychotyczny, depresja, próba samobójcza, uzależnienia, zaburzenia osobowości, wycofanie z pełnienia ról społecznych, bezdomność).

Adresaci studiów

Studia skierowane są głównie do absolwentów psychologii lub lekarzy, przede wszystkim psychiatrów. Absolwenci studiów podyplomowych: Psychotraumatologia uzyskają wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, w których prowadzona jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób  doświadczających traumy psychologicznej: zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Poszerzenie wiedzy teoretycznej i zdobywanie umiejętności z zakresu psychotraumatologii będzie istotne przede wszystkim dla osób, które pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej, sądownictwie, prokuraturze, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach chorób somatycznych, hospicjach, placówkach oświatowych, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej itp.

Ramowy program

Szczególny nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia:

 • Podstawy psychotraumatologii
 • Neurofizjologiczne mechanizmy przetwarzania doświadczeń traumatycznych
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Zaburzenia psychotyczne. Trauma jako ich przyczyna i konsekwencja
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia osobowości a psychologia traumy
 • Choroby zagrażające życiu jako sytuacje traumatyczne
 • Osoby bezdomne, ubogie, bezrobotne – profilaktyka, interwencja, integracja
 • Diagnoza i ocena psychologiczna osób, które doświadczyły traumy psychicznej
 • Zasady opracowania diagnozy i planu leczenia
 • Praca z rodziną z traumą
 • Analiza specyficznych typów interwencji. Debriefing, pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, drama, arteterapia
 • Teoretyczne podstawy powszechnie stosowanych psychologicznych oddziaływań ukierunkowanych na problematykę traumy, w tym terapia poznawcza, poznawczo-behawioralna
 • Wzrost potraumatyczny. Warunki uzyskiwania wzrostu potraumatycznego po traumie psychologicznej
 • Szkolenie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania wybranych procedur

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych.

Czas trwania studiów

260 godz.

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Stacjonarnie

Obszar studiów

Psychologia, Terapeutyczne

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)

Zapisz się


  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.