Psychosomatyka

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Psychosomatyka zajmuje się rozpatrywaniem zależności psychosomatycznych, czyli dotyczących wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka.

Psychosomatyka

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
190 godzin
październik 2023 r. od 470 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów „Psychosomatyka”

Program studiów podyplomowych z zakresu Psychosomatyki został tak skonstruowany, aby odpowiadał na potrzeby praktyki klinicznej, tym samym do współpracy przy nim zostali zaproszeni wybitni specjaliści z zakresu psychosomatyki i psychoterapii.

W obecnych czasach, które wiążą się z życiem w chronicznym stresie, coraz więcej pacjentów ponosi skutki zdrowotne takiego stanu rzeczy. Studia podyplomowe z zakresu Psychosomatyki mogą być wsparciem dla pracowników służby zdrowia, między innymi dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, czy innych specjalistów pragnących wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy studiów podyplomowych:

– podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi

– zapoznają się z wybranymi koncepcjami i technikami pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie i zgłaszającymi objawy somatyczne z uwzględnieni polietiologii tych problemów

– zdobędą podstawy teoretyczne i zapoznają się w wynikami najnowszych badań w zakresie relacje psychika-ciało oraz z ich konsekwencjami dla postępowania terapeutycznego.

Celem studiów „Psychosomatyka” jest wyposażenie słuchaczy studiów podyplomowych w najnowszą wiedzę psychologiczną, która dotyczy ujmowania relacji między psychiką i ciałem oraz wskazanie na empiryczne źródło jej pochodzenia. Ponadto, zostaną ukazane możliwości, jak i ograniczenia pomocy pacjentom doświadczającym różnego rodzaju objawów somatycznych. Podkreślona będzie polietiologczna koncepcja chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki oraz współpraca między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia.

W ramach studiów podyplomowych studenci zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale również somatopsychicznych. Zależności somatopsychiczne są bardzo istotne, jednak bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta i mogą prowadzić do błędnego postępowania terapeutycznego. Wiedza, że objawy psychiczne mogą się objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą maskować toczący się proces chorobowy stanowi istotną informację dla wszystkich pracujących w służbie zdrowia i wymaga upowszechnienia.

W ramach studiów podyplomowych studentom zostanie przekazana najnowsza wiedza z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych w świetle najnowszych badań. Interesująca forma zajęć, obejmująca także warsztaty z zakresu relacji psyche-soma stymulujące autorefleksję uczestników stanowią urozmaicenie proponowanego kierunku studiów podyplomowych.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe z zakresu Psychosomatyki są adresowane do osób, które zajmują się problematyką chorób psychosomatycznych i chcą uzupełnić swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Przede wszystkim są to psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).

Ramowy program studiów „Psychosomatyka”

Program studiów podyplomowych oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnostycznych i pracy terapeutycznej z wykorzystaniem specjalistycznych technik, metod i narzędzi, pochodzących z różnych szkół terapeutycznych.

Blok I – Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne

Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym oraz etycznym klinicznej psychologii choroby i objawów somatycznych.

 • Empiryczne podłoże oddziaływań psychologicznych w medycynie pozapsychiatrycznej
 • Mechanizmy biologiczne w relacjach psyche – soma
 • Filozofia spotkania z człowiekiem cierpiącym
Blok II – Podstawowe podejścia terapeutyczne

Drugi blok dotyczy krytycznej prezentacji różnego rodzaju podejść terapeutycznych, zarówno tych dobrze zweryfikowanych badawczo (podejście poznawczo-behawioralne), jak i mniej udokumentowanych, jednak wyraźnie osadzonych w wiedzy i praktyce psychologicznej.

 • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne w ujęciu systemowym
 • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne – perspektywa psychoanalityczna
 • Terapia poznawczo – behawioralna (CBT) w chorobach i objawach somatycznych
 • Podejście strategiczne a objawy somatyczne (na przykładzie terapii ericksonowskiej)
Blok III – Wybrane problemy: diagnoza i oddziaływania

Trzeci blok obejmuje zapoznanie słuchaczy w kwestie diagnostyczne i interwencyjne dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonowaniem zdrowotnym. Blok ten obejmuje zajęcia poświęcone bólowi, problemom seksualnym, zdrowym i zaburzonym zachowaniom jedzeniowym, efektywnym technikom zmiany stylu życia oraz specyfice oddziaływań w zakresie zdrowia somatycznego u dzieci.

 • Ból – wybrane zagadnienia
 • Funkcjonowanie seksualne a zdrowie psychiczne i somatyczne
 • Jedzenie i zachowania żywieniowe – kontekst psychologiczny
 • Prozdrowotny styl życia: jak pomagać w zmianie niewłaściwych nawyków i ryzykownych zachowań
 • Problemy psychosomatyczne oraz rola czynników psychologicznych w przebiegu chorób przewlekłych u dzieci
Blok IV – Warsztaty: autorefleksja i kompetencje osobiste

Czwarty blok jest poświęcony zajęciom warsztatowym i treningowym. Wspomniane warsztaty i zajęcia treningowe koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu samowiedzy i autorefleksji uczestników studiów. Zapoznają ich bezpośrednio z technikami pracy dotyczącymi „ja cielesnego”. Takie formy kształcenia przyjęte są w odniesieniu do osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi. Uważa się je za jeden z kluczowych elementów w kształtowaniu podejścia nieoceniającego, dojrzałego i opartego na empatii.

 • Zarządzanie zasobami w stresie
 • Praca z ciałem – prezentacja wybranych koncepcji i metod
 • Mindfulness (uważność) w psychosomatyce i somatopsychologii

Forma zaliczenia

 • pozytywne zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć,
 • wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących,
 • merytoryczna aktywność podczas zajęć
 • przy zajęciach zawierających elementy pracy z ciałem aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i przestrzeganie specyficznych dla tych zajęć reguł organizacyjnych

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Stacjonarnie

Obszar studiów

Psychologia, Zdrowie

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)

Zapisz się


  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.