Mediacje Rówieśnicze i Szkolne

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Mediacje Rówieśnicze i Szkolne

Dostępne formy
uczestnictwa

Mediacje Rówieśnicze i Szkolne

Czas trwania
studiów

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry
190 godzin
październik 2023 r. od 380 PLN
Rozłóż na raty

Cel studiów na kierunku Mediacje Rówieśnicze i Szkolne 

Głównym celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy z zakresu mediacji społecznych, rówieśniczych i szkolnych oraz negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego.
Szczególny nacisk położono na wykorzystywanie procedury mediacji w codziennej pracy pracowników oświaty oraz upowszechnianie jej jako istotnej formy rozwiązywania konfliktów.
Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z aktualnymi problemami stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sporów.
Ważnym celem jest również rozbudowanie wiedzy na temat wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych zgodnie ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach  i innych placówkach oświatowych opracowanymi przez  Rzecznika Praw Dziecka.
Studia podyplomowe prowadzone są wg Standardów Kształcenia Mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Zostaną zaprezentowane etapy wdrażania programu mediacji rówieśniczej i szkolnej w myśl Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017 r. 

 

Adresaci 

Studia podyplomowe adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi, w szczególności do: 

 • nauczycieli 
 • pedagogów 
 • psychologów 
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
 • kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych 
 • absolwentów wyższych uczelni z dyplomem ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora 

 

Ramowy program 

I Mediacja – zagadnienia wprowadzające 

 • Pojęcie, etapy i przebieg mediacji 
 • Mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym. Aspekty prawne negocjacji 
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność) 
 • Rola mediatora i jej specyfika; prawa i obowiązki mediatora 
 • Mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze 
 • Rodzaje mediacji w środowisku szkolnym 

II Mediacja – zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i emocjami
w procesie mediacji 

 • Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji 
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 
 • Kto jest kim – wpływ typów osobowości na przebieg mediacji 
 • Zarządzanie emocjami w procesie mediacji i negocjacji 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Etyka mediatora 
 • Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela 

III Wdrożenie mediacji do placówki oświatowej 

 • Mediacja a współczesna szkoła 
 • Płaszczyzny zastosowania mediacji szkolnej i rówieśniczej 
 • Spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców 
 • Osoby odpowiedzialne za koordynowanie projektów mediacyjnych w szkołach 
 • Prawne aspekty stosowania mediacji w szkołach 

IV Szkolny Klub Mediacji 

 • Tworzenie podstaw funkcjonowania szkolnego klubu mediacji (statut szkoły/innej placówki oświatowej, regulamin) 
 • Zarządzanie szkolnym klubem mediacji 
 • Miejsce prowadzenia mediacji 
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnego klubu mediacji 

V Praktyczne aspekty mediacji szkolnych 

 • Wybór opiekuna mediatorów rówieśniczych 
 • Szkolenie uczniów na mediatorów rówieśniczych 
 • Prowadzenie warsztatów mediacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych 
 • Sposoby promocji mediacji w środowisku szkolnym oraz w społeczeństwie 
 • Elementy treningu asertywności dla mediatora 
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji 
 • Warsztat umiejętności praktycznych negocjatora 

 

Forma zaliczenia 

 • praca dyplomowa 
 • egzamin końcowy 

 

Ilość godzin: 190  

Zapisz się on-line  Zadaj nam pytanie

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania

2 semestry

Forma uczestnictwa

Stacjonarnie

Obszar studiów

Pedagogika, Psychologia, Terapeutyczne

Koszt nauki

Płatność jednorazowa, Ratalnie (5 rat na semestr)

Zapisz się


  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.