Wczoraj wykluczenie – od jutra zatrudnienie

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Numer projektu:
RPMA.09.01.00-14-g875/20

Cel:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 55 mieszkańców wybranych gmin powiatu makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, przasnyskiego, przysuskiego, radomskiego, sierpeckiego lub szydłowieckiego znajdujących się poniżej progu defaworyzacji, wieku 18+, bez pracy, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego Rynku Pracy oraz włączenie społeczne w okresie  od 01.09.2021 do 30.09.2022 r.

Uczestnicy:

55 osób (32 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria:

 • wiek:18+,
 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie wybranych gmin powiatu makowskiego (Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków), ostrołęckiego (Baranowo, Czarnia, Goworowo), ostrowskiego (Brok (miasto lub obszar wiejski), Małkinia Górna, Zaręby Kościelne), płockiego (Bodzanów, Bulkowo, Drobin (miasto lub obszar wiejski), Słubice, Wyszogród (miasto lub obszar wiejski)), przasnyskiego (Chorzele (miasto lub obszar wiejski), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska)), przysuskiego (Borkowice, Odrzywół, Przysucha (miasto lub obszar wiejski), Rusinów, Wieniawa), radomskiego (Gózd, Iłża (miasto lub obszar wiejski), Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew (miasto lub obszar wiejski), Wierzbica, Wolanów), sierpeckiego (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska), Zawidz) lub szydłowieckiego.
 • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, wymagającej w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • posiadają status osoby doświadczającej wielokrotnego wykluczenia, przy czym jedną z przesłanek jest bezrobocie i/lub ubóstwo.

W ramach Projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty kompetencji psychologiczno-społecznych,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • pośrednictwo pracy.

Rezultaty Projektu:

 • minimum 34% Uczestników Projektu poprawi swoją sytuację społeczną,
 • minimum 60% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje zawodowe po opuszczeniu Projektu,
 • minimum 10% Uczestników Projektu biernych zawodowo będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie,
 • minimum 12% osób z niepełnosprawnością i minimum 25% pozostałych Uczestników Projektu utrzyma zatrudnienie/rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej/będzie poszukiwało pracy/podejmie dalsza aktywizację zawodową w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.

Adres biura projektu:
Ul. Czesława Niemena 16,
07-410 Ostrołęka