Smart gimnazja – czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla szkół gimnazjalnych

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
  • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
  • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
  • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
  • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

    Zapisz się online w minutę!

Opis

Oś III Edukacja.

Działanie 3.2. Edukacja ogólna,

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projektodawca: Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Cel partnerstwa:

Działania dotyczące kształtowania, podnoszenia kompetencji TIK oraz zdobywania nowych kwalifikacji nauczycieli słupskich szkół, przeprowadzenie spotkań integrujących młodzież, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe.
Przygotowanie młodzieży do planowania ścieżki kariery zawodowej. Projekty będą realizowane w podziale na następujące etapy kształcenia:
– szkoły podstawowe (I etap edukacyjny klasy I-III, II etap edukacyjny klasy IV-VI),
– gimnazja (III etap edukacyjny),
– szkoły ponadgimnazjalne (IV etap edukacyjny).
Działania mają zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje oraz zdobycie kwalifikacji do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) nauczycieli uczących w szkołach Miasta Słupska.

Zakres tematyczny projektów:

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projektach musi prowadzić do
uzyskania wybranych kompetencji i kwalifikacji
– w zakresie pracy z uczniem dysfunkcyjnym o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w tym z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone z użyciem
następujących typów działań:

Certyfikowane studia podyplomowe kształcące kompetencje w pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych:

– studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
– studia podyplomowe surdopedagogika i tyflopedagogiki
– studia podyplomowe pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna
– studia podyplomowe oligofrenopedagogika

Opis

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji językowych i cyfrowych wśród 264 osób od 25. roku życia  – pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo z powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

GRUPA DOCELOWA

Osoby w wieku aktywności zawodowej – 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych i cyfrowych.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU

W ramach projektu każdy z uczestników skorzysta z dostosowanych do swoich potrzeb szkoleniowych – szkoleń językowych oraz szkoleń TIK. Zakres, rodzaj i poziom biegłości językowej lub komputerowej zostanie określony w trakcie jednego z etapów rekrutacji – diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Język angielski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język niemiecki – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język francuski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Szkolenia TIK – poziom A,  B, C (zgodnie ze standardem DIGCOMP).

Do pobrania

regulamin_rekrutacji_5.5 formularz_rekrutacyjny__2_