Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Cel projektu

Celem projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!” jest poprawa sytuacji zawodowej 53 pracujących uczestników projektu (28 kobiet), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które kwalifikują się do grupy docelowej w okresie 01.01.2020-31.10.2021 r.

Poprawa sytuacji zawodowej będzie możliwa poprzez zdobycie przez Uczestników projektu nowych umiejętności i kwalifikacji/kompetencji oraz nabycie nowego doświadczenia zawodowego, zgodnych z ich potrzebami i potencjałem oraz potrzebami mazowieckiego rynku pracy.

 • Wartość Projektu: 555 331,20 zł
 • Dofinansowanie: 527 564,64 zł 
 • w tym:  468 033,13 zł – współfinansowany ze środków europejskich
 •                 59 531, 51 zł – współfinansowany ze środków dotacji celowej

Grupa docelowa

– 53 osób (28 Kobiet), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:

 1.  Wiek 18-29 lat;
 2.  Zamieszkiwanie lub zatrudnienie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie województwa mazowieckiego;
 3.  Status osoby pracującej, znajdującej się w trudnej sytuacji na RP, tj:
  • zatrudniony na podstawie umowy/umów krótkoterminowych;
  •  zatrudniony na podstawie umowy/umów cywilnoprawnych;
  •  tzw. ubogi pracujący (osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody
   (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
   socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu)
  • 4. z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1.

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 1. Opracowanie IPD;
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 3. Szkolenia zawodowe;
 4. Średnio 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane;
 5. Pośrednictwo pracy.

Rezultaty projektu:

 1. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 2. Minimum 40% Uczestników Projektu uzyska kompetencje po opuszczeniu programu;
 3. Efektywność zawodowa wyniesie 27% (KD4).

Do pobrania

Harmonogramy

 

Harmonogram Zatrudnienie subsydiowane
Zatrudnienie subsydiowane

Harmonogram szkolenie Magazynier z obsługa wózka jezdniowego – dodatkowe godziny dla 1 UP
Harmonogram szkolenie Magazynier z obsługa wózka jezdniowego 18.09.2020r. – 24.10.2020r.
Harmonogram szkolenie Specjalista ds. księgowości 02.10-08.11.2020r.
Harmonogram szkolenie Kosmetyczka z el. styl paznokci od 06.10.2020 -30.10.2020r.
Harmonogram szkolenie Specjalista ds. marketingu od 09.10.2020r. – 24.10.2020r.
Dodatkowy Harmonogram szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy- 22.10.2020 – 02.11.2020
Harmonogram szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy od 04.10.2020r. – 21.10.2020r.
Harmonogram specjalista ds. transportu z uprawnieniami prawem jazdy kat.C 09.11.2020r. – 25.11.2020r.
Harmonogram Specjalista ds.Księgowości 21.11.2020r. – 29.12.2020r.
Harmonogram szkolenie Specjalista ds. marketingu 22.12.2020r. – 12.01.2021r

Harmonogram Specjalista technik sprzedaży 14,01.2021r. – 21.01.2021r
Harmonogram Specjalista ds. kadr i płac 27.01.2021r. – 09.02.2021r
Harmonogram szkolenie Stylista rzęs27.01.2020r. – 08.02.2020r.
Harmonogram archiwista 23.02.2021r. – 06.03.2021r
Harmonogram Specjalista ds. sprzedazy 27.02.2020r. do 06.03.2020r

Harmonogram Magazynier z obsługą wózka widłowego

Harmonogram szkolenie Prowadzenie obsługi biura 29.10.2021r. – 12.11.2021r.

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADZTWO ZAWODOWE I PORADNICTWO ZAWODOWE  20.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO ZAWODOWE I PORADNICTWO ZAWODOWE

na potrzeby przeprowadzenia

indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 48 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

zaprasza do złożenia ofert na  przeprowadzenie:

 1. Doradztwa zawodowego –  pogłębiona diagnoza potrzeb m.in. szkoleniowych, doskonalenia zawodowego + opracowanie IPD – dla 48 Uczestników Projektu (4 godz./osoba)
 2. Poradnictwa zawodowego  – dla 48 Uczestników Projektu (5 godz./osoba, 2 sesje po 2-3 godz.)Załaczniki do zapytania ofertowego – na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego oraz poradnictwa zawodowego dla 48 UP
  Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego oraz poradnictwo zawodowego dla 48 UP

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 21.05.2020 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia  indywidualnych  spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem  dla 48 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

Załączniki do zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku – w celu utworzenia IPD dla 48 Uczestników Projektu   (21.05.2020 r.)

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – na potrzeby wynajmu sal dla 48 UP w celu utworzenia IPD- PDF (21.05.2020 r.)

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku + załaczniki – na potrzeby wynajmu sal dla 48 UP w celu utworzenia IPD- PDF (21.05.2020 r.)


ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 02.03.2021 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na potrzeby  przeprowadzenia  indywidualnego pośrednictwa pracy  dla 48 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

Data dodania: 02.03.2021r.

1. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – na potrzeby przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 48 UP

2. Załaczniki do zapytania ofertowego – na potrzeby przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 48 UP


ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 04.03.2021 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na wynajem sal na  potrzeby przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy  – dla 48 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

Data dodania: 04.03.2021r.

1. Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – wynajem sal dla 48 UP na pośrednictwo pracy

2.Załączniki do zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku – w celu pośrednictwa pracy dla 48 UP


ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 24.06.2021 r. w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego zaprasza do złożenia ofert na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia  indywidualnych  spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem  dla 5 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

Data dodania: 24.06.2021r.

zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku + załaczniki – na potrzeby wynajmu sal dla 5 UP w celu utworzenia IPD- PDF


ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADZTWO ZAWODOWE I PORADNICTWO ZAWODOWE  24.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO ZAWODOWE I PORADNICTWO ZAWODOWE

na potrzeby przeprowadzenia

indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 5 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!”, nr POWR.01.02.01-14-0075/19-00

zaprasza do złożenia ofert na  przeprowadzenie:

 1. Doradztwa zawodowego –  pogłębiona diagnoza potrzeb m.in. szkoleniowych, doskonalenia zawodowego + opracowanie IPD – dla 5 Uczestników Projektu (4 godz./osoba)
 2. Poradnictwa zawodowego  – dla 5 Uczestników Projektu (5 godz./osoba, 2 sesje po 2-3 godz.)

Zapytanie w trybie rozeznania rynku – na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zaw. oraz poradnictwa zaw.- dla 5UP

Zatrudnienie subsydiowane